Grundersättning för patiromer (Veltassa) från 1.1.2020 utifrån ersättningsrätt 3020

Läkemedelssubstans: Patiromer

Läkemedelspreparat: Veltassa

Sjukdom: Hyperkalemi

Vad förändras?

Läkemedlet Veltassa berättigar från 1.1.2020 till grundersättning (40 %) utifrån ersättningsrätt

  • 3020. Patiromer.

Vem kan få ersättning?

Rätt till grundersättning för patiromer kan beviljas för behandling av hyperkalemi hos personer med kronisk njursjukdom. Se villkoren för beviljande av den nya ersättningsrättigheten på FPA:s webbplats.

Läs mer