Grundersättning för pitolisant från 1.11.2020 utifrån ersättningsrätt 3035

Läkemedelssubstans: Pitolisant
Läkemedelspreparat: Wakix
Sjukdom: Narkolepsi

Vad förändras?

Läkemedlet Wakix berättigar från 1.11.2020 till grundersättning (40 %) utifrån ersättningsrätt

  • 3035. Pitolisant.

Innan dess är läkemedlet inte ersättningsgillt.

Vem kan få ersättning?

Ersättningsrätt för pitolisant kan beviljas vuxna för behandling av narkolepsi. Se villkoren för beviljande av den nya ersättningsrättigheten på FPA:s webbplats.

Läs mer