Specialersättning för pomalidomid från 1.4.2021 även i kombination med bortezomib och dexametason utifrån ersättningsrätt 1507

Läkemedelssubstans: Pomalidomid
Läkemedelspreparat: Imnovid
Sjukdom: Multipelt myelom

Vad förändras?

Läkemedelet Imnovid berättigar till specialersättning (100 %) utifrån ersättningsrätt

  • 1507. Pomalidomid.

Rätt till specialersättning för pomalidomid kan från 1.4.2021 beviljas också när det används tillsammans med bortezomib och dexametason efter minst en läkemedelsbehandling inkluderande lenalidomid. Innan dess kan ersättningsrätt beviljas bara när läkemedlet används tillsammans med dexametason då patienten tidigare har fått läkemedelsbehandlingar som omfattat minst lenalidomid och bortezomib.

Vem kan få ersättning?

Se villkoren för beviljande av ersättningsrättigheten på FPA:s webbplats.

Rätten till grundersättning 393 ändras på motsvarande sätt.

Läs mer