Precisering vid ersättningsrätt ’114. Glaukom’

Punkt '114. Glaukom' i Folkpensionsanstaltens beslut om specialersättningsgilla läkemedel preciseras från 1.7.2019. Punkten ändras i enlighet med riktlinjerna för god medicinsk praxis. Samtidigt förtydligas beslutspunkten.

De medicinska villkoren för ersättningsrätt ’114. Glaukom’ och de utredningar som behövs presenteras nedan i detalj.

Utdrag ur Folkpensionsanstaltens beslut om specialersättningsgilla läkemedel som träder i kraft 1.7.2019

114. Glaukom

Utlåtandet ska grunda sig på undersökning vid en enhet för ögonsjukdomar inom den specialiserade sjukvården eller på undersökning av en specialist inom området.

Rätt till specialersättning kan beviljas om

  • ögontrycket överskrider 30 mmHg eller
  • minst två av följande kriterier kan påvisas:
    • synnervsexkavation
    • skada på nervfiberlagret eller
    • synfältsdefekter.

I utlåtandet ska beskrivas resultaten från de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

Mer information