Specialersättning för ribociklib från 1.3.2021 även i kombination med fulvestrant och oberoende av behandlingslinje utifrån ersättningsrätt 1514

Läkemedelssubstans: Ribociklib
Läkemedelspreparat: Kisqali
Sjukdom: Bröstcancer

Vad förändras?

Läkemedelet Kisqali berättigar till specialersättning (100 %) utifrån ersättningsrätt

  • 1514. Ribociklib.

Rätt till specialersättning för ribociklib kan från 1.3.2021 beviljas också premenopausala kvinnor, i kombination med fulvestrant och oberoende av tidigare endokrin behandling.

Innan dess kan ersättningsrätt beviljas bara postmenopausala kvinnor i kombination med en aromatashämmare som initial endokrinbaserad behandling.

Vem kan få ersättning?

Se villkoren för beviljande av ersättningsrättigheten på FPA:s webbplats.

FPA beviljar på eget initiativ de kunder som har grundersättningsrätt 3002 också specialersättningsrätt 1514.

Läs fmer