Specialersättning för semaglutid tabletter från 1.4.2021 utifrån ersättningsrätt 285

Läkemedelssubstans: Semaglutid
Läkemedelspreparat: Rybelsus
Sjukdom: Typ 2-diabetes

Vad förändras?

Läkemedlet Rybelsus ger från 1.4.2021 rätt till specialersättning (65 %) utifrån ersättningsrätt

  • 285. Dulaglutid, exenatid, liraglutid, lixisenatid och semaglutid (vuxna).

Innan dess är läkemedlet inte ersättningsgillt.

Vem kan få ersättning?

Rätt till ersättning för semaglutid tabletter kan beviljas vuxna för behandling av typ 2-diabetes när tillräckligt god blodsockerbalans inte har uppnåtts med fler än ett diabetesläkemedel ur en annan läkemedelsgrupp och patientens viktindex är minst 30 kg/m² när inkretin-mimetikabehandling inleds.

Dessutom preciseras från 1.4.2021 villkoren för ersättningsrätt 285 i fråga om de uppgifter som ett utlåtande ska innehålla. Eftersom semaglutid tabletter och semaglutid injektion (Ozempic) är ersättningsgilla vid olika behandlingslinjer ska av läkarutlåtande B framgå namn och läkemedelsform för den läkemedelssubstans som man planerar att använda.

Se villkoren för beviljande av ersättningsrättigheten på FPA:s webbplats.

Rätten till grundersättning 346 ändras på motsvarande sätt.

Läs mer