Specialersättning för baricitinib (Olumiant) från 1.10.2019 utifrån ersättningsrätt 293

Läkemedelssubstans: Baricitinib
Läkemedelspreparat: Olumiant
Sjukdom: Reumatoid artrit

Vad förändras?

Olumiant ger från 1.10.2019 rätt till specialersättning (65 %) utifrån ersättningsrätt

  • 293. Baricitinib.

Innan dess är läkemedlet grundersättningsgillt (40 %) utifrån ersättningsrätt 3006.

Vem kan få ersättning?

Rätt till specialersättning för baricitinib kan beviljas personer med reumatoid artrit. Se villkoren för beviljande av den nya ersättningsrättigheten på FPA:s webbplats.

FPA beviljar på eget initiativ de kunder som har grundersättningsrätt 3006 också specialersättningsrätt 293.

Läs mer