Specialersättning för ixazomib (Ninlaro) från 1.10.2019 utifrån ersättningsrätt 1505

Läkemedelssubstans: Ixazomib
Läkemedelspreparat: Ninlaro
Sjukdom: Multipelt myelom

Vad förändras?

Läkemedlet Ninlaro ger från 1.10.2019 rätt till specialersättning (100 %) utifrån ersättningsrätt

Innan dess är läkemedlet grundersättningsgillt (40 %) utifrån ersättningsrätt 398.

Vem kan få ersättning?

Rätt till specialersättning för ixazomib kan beviljas personer med multipelt myelom. Se villkoren för beviljande av den nya ersättningsrättigheten på FPA:s webbplats.

FPA beviljar på eget initiativ de kunder som har grundersättningsrätt 398 också specialersättningsrätt 1505.

Läs mer