Specialersättning för kladribin utifrån ersättningsrätt 164

Läkemedelssubstans: Kladribin
Läkemedelspreparat: Mavenclad
Sjukdom: Multipel skleros (MS)

Vad förändras?

Läkemedlet Mavenclad ger från 1.10.2020 rätt till specialersättning (100 %) utifrån ersättningsrätt

  • 164. Fingolimod och kladribin.

Innan dess är läkemedlet grundersättningsgillt utifrån ersättningsrätt 353.

Vem kan få ersättning?

Rätt till specialersättning för kladribin kan beviljas för behandling av mycket aktiv, skovvis förlöpande multipel skleros. Se villkoren för beviljande av ersättningsrättigheten på FPA:s webbplats.

FPA beviljar på eget initiativ de kunder som har grundersättningsrätt 353 och som har fått grundersättning för läkemedlet Mavenclad specialersättningsrätt 164.

Läs mer