Specialersättning för rivaroxaban (Xarelto 2,5 mg) från 1.8.2020 utifrån anteckning på receptet

Läkemedelssubstans: Rivaroxaban
Läkemedelspreparat: Xarelto 2,5 mg
Sjukdom: Akut kranskärlssjukdom

Vad förändras?

Läkemedlet Xarelto 2,5 mg berättigar från 1.8.2020 till specialersättning (65 %) om kunden har ersättningsrätt 206 och det på receptet står

  • ”Akut kranskärlssjukdom dd.mm.åååå”.

Ersättning kan betalas för högst de 12 månader som följer efter den akuta kranskärlssjukdomen.

Vem kan få ersättning?

Läkaren kan skriva en anteckning på receptet när rivaroxaban används i kombination med acetylsalicylsyra och klopidogrel och när markörerna för hjärtmuskelskada har stigit.

Före 1.8.2020 kan man för Xarelto 2,5 mg få grundersättning (40 %) utifrån en anteckning på receptet.

Se villkoren gällande receptanteckningen på FPA:s webbplats.

Läs mer