Villkoren för beviljande av specialersättningsrätt 296 för rivaroxaban ändras 1.1.2021

Läkemedelssubstans: Rivaroxaban
Läkemedelspreparat: Xarelto 2,5 mg
Sjukdom: Koronarkärlssjukdom

Vad förändras?

Xarelto 2,5 mg ger rätt till specialersättning (65 %) utifrån ersättningsrätt

  • 296. Rivaroxaban vid behandling av koronarkärlssjukdom.

Rätt till specialersättning för rivaroxaban kan, när läkemedlet används i kombination med acetylsalicylsyra, beviljas sådana patienter med koronarkärlssjukdom som har riskfaktorer.

Från 1.1.2021 räknas kronisk njursvikt som en riskfaktor. Dessutom preciseras villkoren för beviljande av ersättningsrättigheten i fråga om den enhet som kan ge utlåtande.

Vem kan få ersättning?

Se villkoren för beviljande av ersättningsrättigheten på FPA:s webbplats.

Villkoren för beviljande av grundersättningsrätt 3013 för rivaroxaban ändras på motsvarande sätt.

Läs smer