Specialersättning för takrolimussalvor från 1.7.2020 utifrån ersättningsrätt 127 utan anteckning på receptet

Läkemedelssubstans: Takrolimus
Läkemedelspreparat: Flera
Sjukdom: Följdtillstånd av transplantation

Vad förändras?

Begränsningen i fråga om specialersättning för takrolimussalvor slopas och läkemedlen berättigar från 1.7.2020 till specialersättning (100 %) utifrån ersättningsrätt

  • 127. Följdtillstånd av transplantation.

Innan dess krävs det för specialersättning både ersättningsrätt och anteckning på receptet.

Vem kan få ersättning?

Se villkoren för beviljande av rätt till specialersättning på FPA:s webbplats.

När det gäller behandling av atopiskt eksem berättigar takrolimussalvor till grundersättning på samma sätt som tidigare utifrån ersättningsrätt 317.

Läs mer