Villkoren för beviljande av specialersättningsrätt 287 för ticagrelor (Brilique 60 mg) ändras från 1.10.2019

Läkemedelssubstans: Ticagrelor
Läkemedelspreparat: Brilique 60 mg
Sjukdom: Koronarkärlssjukdom

Vad förändras?

Brilique 60 mg ger rätt till specialersättning (65 %) utifrån ersättningsrätt

Villkoren för beviljande av ersättningsrättigheten ändras från 1.10.2019. Kravet på att den som utfärdar läkarutlåtandet är specialist inom angivet område slopas. I fortsättningen kan utlåtandet utfärdas av den behandlande läkaren.

Villkoren för beviljande av grundersättningsrätt 386 för ticagrelor ändras på motsvarande sätt.

Vem kan få ersättning?

Se villkoren för beviljande av ersättningsrättigheten på FPA:s webbplats.

Läs mer