Specialersättning för trifluridin och tipiracil från 1.4.2021 även vid behandling av magcancer utifrån ersättningsrätt 1506

Läkemedelssubstans: Trifluridin, tipiracil
Läkemedelspreparat: Lonsurf
Sjukdom: Magcancer

Vad förändras?

Läkemedelet Lonsurf berättigar till specialersättning (100 %) utifrån ersättningsrätt

  • 1506. Kombinationspreparat med trifluridin och tipiracil.

Rätt till specialersättning för trifluridin och tipiracil kan från 1.4.2021 beviljas också för behandling av magcancer, inklusive adenokarcinom i förbindelsen mellan matstrupen och magen. Innan dess kan rätt till ersättning beviljas endast för behandling av kolorektal cancer.

Vem kan få ersättning?

Se villkoren för beviljande av ersättningsrättigheten på FPA:s webbplats.

Rätten till grundersättning 3018 ändras på motsvarande sätt.

Läs mer