Numret för grundersättningsrättigheten för kombinationspreparat med trifluridin och tipiracil (Lonsurf) ändras från 1.11.2019


Läkemedelssubstans: Trifluridin och tipiracil

Läkemedelspreparat: Lonsurf

Sjukdom: Tarmcancer

Vad förändras?

Numret för grundersättningsrättigheten för läkemedlet Lonsurf är från 1.11.2019

Innan dess är läkemedlet grundersättningsgillt utifrån ersättningsrätt 369.

Vem kan få ersättning?

Rätt till grundersättning för ett kombinationspreparat med trifluridin och tipiracil beviljas på samma grunder som hittills. Se villkoren för beviljande av den nya ersättningsrättigheten på FPA:s webbplats.

FPA beviljar på eget initiativ de kunder som har ersättningsrätt 369 och som har fått grundersättning för läkemedlet också grundersättningsrätt 3018.

Läs mer