Grundersättning för upadacitinib vid behandlingen av reumatoid artrit från 1.7.2020 utifrån ersättningsrätt 3029

Läkemedelssubstans: Upadacitinib
Läkemedelspreparat: Rinvoq
Sjukdom: Reumatoid artrit

Vad förändras?

Läkemedlet Rinvoq berättigar från 1.7.2020 till grundersättning (40 %) utifrån ersättningsrätt

  • 3029. Upadacitinib.

Innan dess är läkemedlet inte ersättningsgillt.

Vem kan få ersättning?

Ersättningsrätt för upadacitinib kan beviljas personer med reumatoid artrit. Se villkoren för beviljande av den nya ersättningsrättigheten på FPA:s webbplats.

Läs mer