Grundersättning för ustekinumab även vid behandlingen av ulcerös kolit från 1.7.2020 utifrån ersättningsrätt 326

Läkemedelssubstans: Ustekinumab
Läkemedelspreparat: Stelara
Sjukdom: Ulcerös kolit

Vad förändras?

Läkemedlet Stelara berättigar till grundersättning (40 %) vid behandlingen av tarmsjukdomar utifrån ersättningsrätt

  • 326. Adalimumab, golimumab, infliximab och ustekinumab (tarmsjukdomar).

Rätt till grundersättning för ustekinumab kan från 1.7.2020 beviljas också personer med ulcerös kolit. Innan dess är det möjligt att bevilja ersättningsrätt 326 för ustekinumab endast för behandling av Crohns sjukdom.

Vem kan få ersättning?

Se villkoren för beviljande av ersättningsrättigheten på FPA:s webbplats.

Vid behandling av reumatoid artrit är Stelara grundersättningsgillt (40 %) utifrån ersättningsrätt 313 och vid hudpsoriasis utifrån ersättningsrätt 319.

Läs mer