Grundersättning för vedolizumab från 1.2.2021 utifrån ersättningsrätt 3042

Läkemedelssubstans: Vedolizumab
Läkemedelspreparat: Entyvio
Sjukdom: Kronisk ulcerös kolit och Crohns sjukdom

Vad förändras?

Läkemedlet Entyvio berättigar från 1.2.2021 till grundersättning (40 %) utifrån ersättningsrätt

  • 3042. Vedolizumab.

Innan dess är läkemedlet inte ersättningsgillt.

Vem kan få ersättning?

Ersättningsrätt för vedolizumab kan beviljas vid andra linjens eller en senare linjes behandling av kronisk ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Se villkoren för beviljande av den nya ersättningsrättigheten på FPA:s webbplats.

Läs mer