Villkoren för beviljande av ersättningsrättigheterna 157 och 164 preciseras

Läkemedelssubstans: Flera
Läkemedelspreparat: Flera
Sjukdom: Multipel skleros (MS)

Vad förändras?

Ett flertal läkemedel som används vid behandlingen av MS berättigar till specialersättning (100 %) utifrån ersättningsrättigheterna

  • 157. Betainterferon, dimetylfumarat, glatirameracetat och teriflunomid (MS) och
  • 164. Fingolimod (från 1.10.2020 164. Fingolimod och kladribin).

Villkoren för beviljande av dessa ersättningsrättigheter preciseras från 1.10.2020 i fråga om rörelse- och funktionsförmågan. EDSS-poängtalet förblir oförändrat men förteckningen över exempel på hjälpmedel utökas med rollator.

Motsvarande precisering görs också vid grundersättningsrättigheterna 303 och 353.

Vem kan få ersättning?

Se villkoren för beviljande av ersättningsrättigheten på FPA:s webbplats (länkarna i meddelandet).

Läs mer