154 Mecasermin

(E34.3, R62.8)

Mecasermin ger begränsad rätt till specialersättning vid behandlingen av sjukdomen Bristfällig funktion i hypofysens framlob (101). Rätt till specialersättning för läkemedlet (154) beviljas på nedanstående villkor för behandling av svår tillväxtrubbning hos barn på grund av svår IGF-1-brist.

Rätt till specialersättning beviljas för långtidsbehandling av tillväxtstörningar hos barn och ungdomar med svår primär brist på insulinliknande tillväxtfaktor-1 (primär IGF-1-brist) på basis av ett B-ulåtande från en enhet inom den specialiserade sjukvården under övervakning av pediatriker med specialkompetens i barnendokronologi och tillväxtrubbning hos barn.

Rätt till specialersättning förutsätter att vården inletts vid en enhet för specialiserad sjukvård under övervakning av en specialist inom området och att vårdbehovet motiverats med ett B-utlåtande som utfärdats vid en sådan enhet.

Svår primär IGF-1-brist definieras genom:

  • längdstandardavvikelse (SDS) - 3,0 eller mindre och
  • IGF-1-nivåer under 2,5:e percentilen för ålder och kön och
  • normal tillväxthormoninsöndring.
  • sekundära former av IGF-1-brist såsom undernäring, hypotyreoidism eller kronisk behandling med farmakologiska doser av antiinflammatoriska steroider måste uteslutas.

Enligt de terapeutiska indikationer som godkänts för mecaserminpreparat rekommenderas det att diagnosen bekräftas genom ett IGF-1-stimulationstest.

Specialersättning beviljas för den tid det tar att korrigera tillväxtrubbningen, vanligen uppväxttiden.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Bristfällig funktion i hypofysens framlob 101
Tillväxthormon (begränsad grundersättning)  301
Mecasermin (begränsad grundersättning)  330

Läs mer