180 Alfainterferon

(C43, C51.03, C51.13, C51.23, C51.83, C52.93, C69.02, C69.32, C69.42, C69.45, C69.82, C69.92)

Alfainterferon ger rätt till specialersättning vid den i statsrådets förordning avsedda sjukdomen maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns på annat ställe i förordningen när det är fråga om melanom eller njurcancer (180).

Personer som har melanom eller njurcancer har mer omfattande rätt till specialersättning för läkemedel än andra som beviljats rätt till specialersättning på basis av sjukdom 130 (Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns på annat ställe i statsrådets förordning). De har rätt till specialersättning också i fråga om alfainterferon och beviljas då rätt till specialersättning 180.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst sju år i taget.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns ovan 130
Alfainterferon (begränsad grundersättning) 302

Läs mer