253 Vedolizumab

(K50, K51)

Vedolizumab ger begränsad rätt till specialersättning vid behandling av ulcerös kolit och Crohns sjukdom på nedanstående villkor.

Rätt till specialersättning beviljas vuxna patienter för behandling av medelsvår eller svår aktiv ulcerös kolit och medelsvår eller svår aktiv Crohns sjukdom, på basis av ett läkarutlåtande B från en enhet för det aktuella området inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist inom området, när patienten

  • inte svarat tillfredsställande på konventionell immunsuppressiv behandling eller en TNF-antagonist, eller har slutat svara på sådan behandling eller är intolerant mot den.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst fem år i taget.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Kronisk ulcerös kolit och Crohns sjukdom 208
Vedolizumab (begränsad grundersättning)   3042

Läs mer