283 Ivabradin

(I13, I50, I11.0, I97.1)

Ivabradin ger begränsad rätt till specialersättning vid behandling av kronisk hjärtinsufficiens enligt detta beslut.

Rätt till specialersättning för ivabradin beviljas på basis av ett B-utlåtande från en enhet för internmedicin eller kardiologi inom den specialiserade sjukvården eller av en specialistläkare inom dessa områden.

Rätt till specialersättning beviljas för behandling enligt vedertagen god praxis av kronisk hjärtinsufficiens av NYHA-klass II–IV då insufficiensen är förknippad med systolisk funktionsstörning och patienten har sinusrytm, pulsen är minst 75 slag i minuten och ejektionsfraktionen i vänster kammare är högst 35 %.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan där behovet av ivabradin påvisas enligt ovan.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Kronisk hjärtinsuffi 201
Ivabradin (begränsad grundersättning) 354

Mer information