296 Rivaroxaban vid behandling av koronarkärlssjukdom

(I25)

Rivaroxaban 2,5 mg är specialersättningsgillt vid behandling av kronisk koronarkärlssjukdom enligt detta beslut.

Rätt till specialersättning beviljas utifrån ett B-utlåtande av en specialistläkare inom kardiologi eller internmedicin eller från en enhet för dessa områden inom den specialiserade sjukvården vuxna med stabil koronarkärlssjukdom för förebyggande av aterotrombotiska händelser, i kombination med acetylsalicylsyra, om patienten har minst en av följande riskfaktorer:

  • symtomgivande perifer artärsjukdom
  • flera hjärtinfarkter
  • diabetes
  • hjärtsvikt i NYHA-klass I–II.

Den kroniska koronarkärlssjukdomen ska ha påvisats i enlighet med vad som beskrivs vid specialersättningsrätt 206.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans           Ersättningsnummer

Kronisk koronarkärlssjukdom och rubbning i fettmetabolismen i samband med kronisk koronarkärlssjukdom

206

Rivaroxaban vid behandling av koronarkärlssjukdom (begränsad grundersättning)

3013

Apixaban, dabigatran, edoxaban och rivaroxaban vid kortvarig behandling (begränsad sgrundersättning)

Receptanteckning

Rivaroxaban i samband med akut kranskärlssjukdom
(begränsad specialersättning)

206 + Receptanteckning

Läs mer