3003 Tivozanib

(C64)

Tivozanib är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3003) beviljas för behandling av njurcancer på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för cancersjukdomar inom den specialiserade sjukvården.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning för tivozanib beviljas vuxna patienter med avancerad njurcancer

  • som första linjens behandling eller
  • som senare linjens behandling vid sjukdomsprogress efter cytokinbehandling (t.ex. interferon alfa, interleukin-2) när patienten varken behandlats med
    • hämmare av VEGFR (t.ex. pazopanib, sunitinib) eller
    • hämmare av mTOR (t.ex. everolimus, temsirolimus).

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan där behovet av tivozanib påvisas enligt ovan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom Ersättningsnummer
Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns ovan 130

Läs mer