302 Alfainterferon

(C43, C51.03, C51.13, C51.23, C51.83, C52.93, C69.02, C69.32, C69.42, C69.45, C69.82, C69.92, C81   C82   C83   C84   C85   C88   C90   C91   C92   C93   C94   C95   C96   D45   D46   D47   D721   D75   E34.0)

Alfainterferon är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (302) beviljas för behandling av maligna blod- och benmärgssjukdomar, maligna sjukdomar i lymfatisk vävnad och vissa tumörsjukdomar på nedanstående villkor. Alfainterferon kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med separata beslut om specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från enhet för specialiserad sjukvård inom specialområdet i fråga.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för behandling av

  • maligna blod- och benmärgssjukdomar
  • maligna sjukdomar i lymfatisk vävnad
  • malignt melanom
  • njurcancer och
  • vissa sällsynta tumörsjukdomar (karcinoider).

i enlighet med god vårdpraxis.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en behandlingsplan med tidsschema, där behovet av alfainterferon påvisas enligt ovan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst sju år i taget.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Leukemier, andra maligna blod- och benmärgssjukdomar samt maligna sjukdomar i lymfatisk vävnad 117
Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns ovan 130
Alfainterferon (begränsad specialersättning) 180

Läs mer