324 Dasatinib

(C91.0, C92.1)

Dasatinib är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (324) beviljas för andralinjesbehandling av vissa cancersjukdomar på nedanstående villkor.Dasatinib kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med separata beslut om specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för maligna blodsjukdomar inom den specialiserade sjukvården.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för andralinjesbehandling av

  • kronisk myeloisk leukemi och
  • Philadelphiakromosompositiv akut lymfatisk leukemi.

när patienten inte svarat på tidigare behandling, inklusive behandling med imatinib, eller imatinib inte lämpar sig för patienten.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan med tidsschema där behovet av dasatinib påvisas enligt ovan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Dasatinib (specialersättning) 150

Mer information