345 Colesevelam

(E780)

Colesevelam är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (345) beviljas för behandling av svårbehandlad familjär hyperkolesterolemi på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B av en specialist i internmedicin, endokrinologi eller kardiologi eller från en enhet för dessa specialiteter inom den specialiserade sjukvården eller av annan läkare förtrogen med behandling av familjär hyperkolesterolemi.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för behandling enligt vedertagen god vårdpraxis av svårbehandlad familjär hyperkolesterolemi när ett tillfredsställande vårdresultat inte har kunnat uppnås med statin, ezetimib eller en kombination av dessa.

Den familjära hyperkolesterolemin ska ha påvisats i enlighet med vad som beskrivs vid specialersättningsrätt 211.

Rätt till grundersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom Ersättningsnummer
Genetiska svåra rubbningar i fettmetabolismen (familjär hyperkolesterolemi och typ III dyslipoproteinemi) 211

Läs mer