354 Ivabradin

(I13, I50, I11.0, I97.1)

Ivabradin är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (354) beviljas för behandling av kronisk hjärtinsufficiens på nedanstående villkor. Ivabradin kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med separata beslut om specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för internmedicin eller kardiologi inom den specialiserade sjukvården eller av en specialistläkare inom dessa specialområden.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för behandling enligt vedertagen god praxis av kronisk hjärtinsufficiens av NYHA-klass II–IV då insufficiensen är förknippad med systolisk funktionsstörning och patienten har sinusrytm, pulsen är minst 75 slag i minuten och ejektionsfraktionen i vänster kammare är högst 35 %.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan där behovet av ivabradin motiveras enligt ovan.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Kronisk hjärtinsufficiens 201
Ivabradin (begränsad specialersättning) 283

Mer information