355 Dienogest

(N80)

Dienogest är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (355) beviljas och grundersättning betalas på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B av en specialist i gynekologi och obstetrik eller från en enhet för denna specialitet inom den specialiserade sjukvården.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för endometriosbehandling enligt god vårdpraxis hos patienter där man vid behandlingen inte har kunnat uppnå önskat vårdresultat med annan peroral hormonmedicinering.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan med tidsschema där behovet av dienogest påvisas enligt ovan.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

Läs mer