364 Allergenextrakt av björkpollen och allergenextrakt av gräspollen

(J30.10, J30.19, J30.2, J30.3, J30.4, J45.0, J45.8, J45.9, H10.1, H10.3, H10.4, H10.5, H10.6, H10.7, H10.8, H10.9)

Ersättningsrättigheter för desensibilisering

Vuxna kan från 1.2.2020 få grundersättning för läkemedlet Itulazax som innehåller allergenextrakt av björkpollen utifrån ersättningsrättigheten 3023.

Allergenextrakt av björkpollen och allergenextrakt av gräspollen är begränsat grundersättningsgilla läkemedel. Rätt till grundersättning (364) beviljas på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar allergiska sjukdomar eller av en specialist i öron-, näs- och halssjukdomar, hudsjukdomar och allergologi, lungsjukdomar och allergologi eller barnsjukdomar.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för behandling av betydande rinit-, konjunktivit-, rinokonjunktivit- eller astmasymtom i anslutning till björkpollenallergi respektive gräspollenallergi (typ 1, Gells och Coombs' klassificering) hos patienter vars björk- eller gräspollenallergi har påvisats med hudpricktest eller specifikt IgE-test.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan med tidsschema där behovet av desensibilisering påvisas enligt ovan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst fem år i taget.

Läs mer