365 Metyrapon

(E24.0, E24.3, E24.8, E24.9, C74, D35.0, D35.2)

Metyrapon är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (365) beviljas på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar endokrinologiska sjukdomar eller av en specialist i endokrinologi, internmedicin eller barnsjukdomar.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för behandling av patienter med endogen Cushings sjukdom när kirurgisk behandling inte är möjlig eller har misslyckats.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan där behovet av metyrapon påvisas enligt ovan.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

Andra ersättningsrättigheter i anslutning till läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstansen Ersättningsnummer
Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns ovan 130
Ketokonazol (begränsad grundersättning) 3021

Mer information