370 Trastuzumab i injektionsform

(C50)

Trastuzumab i injektionsform är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (370) beviljas på nedanstående villkor. Läkemedlet kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för cancersjukdomar inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist i cancersjukdomar. Utlåtandet ska innehålla uppgifter om var läkemedlet ges. Rätt till ersättning beviljas inte om injektionen ges inom den offentliga hälso- och sjukvården.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för behandling av tidig HER2-positiv bröstcancer (utbredning högst T4N3M0).

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, utbredning enligt TNM-klassifikationen, eventuell tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan där behovet av trastuzumab i injektionsform motiveras enligt ovan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst två år i taget.

Sjukdom eller läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Bröstcancer 115
Trastuzumab i injektionsform (begränsad specialersättning) 173

Läs mer