Rivaroxaban i samband med akut kranskärlssjukdom

Rivaroxaban ger rätt till specialersättning vid behandling av den i förordning av statsrådet nämnda sjukdomen 'Kronisk koronarkärlssjukdom' enligt de begränsningar som fastställs i detta beslut.

Rivaroxaban berättigar till specialersättning vid akut kranskärlssjukdom utifrån en anteckning som läkaren gjort på receptet för vuxna

  • som har beviljats rätt till specialersättning 206 och
  • när rivaroxaban används i kombination med acetylsalicylsyra och klopidogrel och
  • när markörerna för hjärtmuskelskada har stigit.

För att påvisa att de medicinska villkoren för specialersättning uppfylls krävs inget läkarutlåtande, utan vårdställets läkare ska under 'Motiveringar' på receptet ha antecknat 'Akut kranskärlssjukdom' jämte datum, t.ex. 'Akut kranskärlssjukdom 7.1.2020'.

På basis av anteckning på receptet kan specialersättning för rivaroxaban betalas för högst 12 månader efter den akuta kranskärlssjukdomen.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans          Ersättningsnummer

Kronisk koronarkärlssjukdom och rubbning i fettmetabolismen i samband med kronisk koronarkärlssjukdom

206

Rivaroxaban vid behandling av koronarkärlssjukdom (begränsad specialersättning)

296
Apixaban, dabigatran, edoxaban och rivaroxaban för långvarigt förebyggande av att djup ventrombos och lungemboli återkommer (begränsad grundersättning) 379
Rivaroxaban vid behandling av koronarkärlssjukdom och perifer artärsjukdom (begränsad grundersättning) 3013

Apixaban, dabigatran, edoxaban och rivaroxaban vid kortvarig behandling (begränsad grundersättning)

Receptanteckning

Läs mer