En kvinna fyller en injektionsspruta

Visste du, att...

Prisanmälan för läkemedelspreparat som omfattas av utbytessystemet och prisanmälningsförfarandet enligt referensprissystemet görs med en och samma anmälan.

En kvinna fyller en injektionsspruta

Läkemedelsföretag

På de här sidorna finns information om

  • prisanmälningsförfarandet gällande läkemedelsutbytet och referensprissystemet
  • anmälan av prisuppgifter till Läkemedelsdatabasen

Meddelanden till läkemedelsföretag

11.11.2019 E-tjänsten för läkemedelsföretag övergår till Suomi.fi-identifikation i december

25.6.2019 Pregabalinpreparat utbytbara också vid behandlingen av neuropatisk smärta från 1.7.2019 Läs apoteksmeddelande om ärendet

22.5.2019 E-tjänsten för läkemedelsföretag: Kontaktinformation för den som anmäler priser ska i fortsättningen uppges i samband med varje enskilt preparat

22.5.2019 E-tjänsten för läkemedelsföretag övergår till Suomi.fi-identifikation – förbered dig i tid!

Läkemedelsföretagens kvartalsanmälningar

Anmälningar för nästa kvartal

Priser kan anmälas i e-tjänsten nästa gång 28.2.–10.3.2020 fram till kl. 16.15.

Logga in

Prisanmälan för läkemedelspreparat som omfattas av utbytessystemet och prisanmälningsförfarandet enligt referensprissystemet görs med en och samma anmälan.

Med prisanmälan meddelar man

  • det skattefria partipris på ett läkemedelspreparat som börjar tillämpas i hela landet från början av kvartalet
  • tillgången på läkemedlet, dvs. information om huruvida preparatet är allmänt tillgängligt vid tidpunkten för prisanmälan och under hela det kommande kvartalet.

Du kan göra prisanmälan

E-tjänst för läkemedelsföretag

Inloggningen till e-tjänsten sker med Suomi.fi-identifikation. E-tjänsten öppnas 30 dagar före den första dagen i kvartalet och stängs 21 dagar före den.

Logga in

Priserna på utbytbara läkemedelspreparat som anmälts till FPA

Närmare information