Läkemedelsföretag: Minneslista för prisanmälningar

 

  1. Kontrollera uppgifterna för de utbytbara läkemedelspreparaten i den förteckning som Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea ger ut 4 gånger per år. Meddela eventuella korrigeringar/preciseringar till Fimea inom en vecka efter att  förteckningen getts ut (se tidtabell och Fimeas blanketter).
  2. Gör prisanmälan till FPA en gång i kvartalet för preparat som omfattas av anmälningsförfarandet enligt referensprissystemet och systemet med läkemedelsutbyte (förteckning över preparat som omfattas av anmälningsfördarandet). Gör anmälan även om preparatets pris inte ändras (se tidtabell). Priserna träder i kraft från ingången av kvartalet (1.1, 1.4, 1.7 eller 1.10). Samtidigt uppdateras uppgifterna i Läkemedelsdatabasen och i apotekens prisförteckningar.
  3. Om priset på ett preparat som omfattas av anmälningsförfarandet enligt referensprissystemet och systemet med läkemedelsutbyte ändras vid någon annan tidpunkt än 1.1, 1.4, 1.7 eller 1.10 ska du anmäla ändringen till Lääketietokeskus, Finlands Apotekareförbund och Universitetsapoteket i enlighet med de anvisningar som dessa gett. Det anmälda priset uppdateras i Läkemedelsdatabasen och i apotekens prisförteckningar antingen den 1 eller 15 dagen i månaden, beroende av tidpunkten för anmälan.
  4. Preparat som inte omfattas av anmälningsförfarandet enligt referensprissystemet och systemet med läkemedelsutbyte: Anmäl prisförändringar till Lääketietokeskus, Finlands Apotekareförbund och Universitetsapoteket i enlighet med anvisningar som dessa gett. Det anmälda priset uppdateras i Läkemedelsdatabasen och i apotekens prisförteckningar antingen den 1 eller 15 dagen i månaden, beroende av tidpunkten för anmälan.

Närmare information