Takrolimussalva

Takrolimussalva ger rätt till specialersättning vid behandling av den i förordning av statsrådet nämnda sjukdomen 'Följdtillstånd av transplantation' (127) enligt de begränsningar som fastställs i detta beslut.

Takrolimussalva berättigar till specialersättning på basis av en anteckning som läkaren gjort på receptet vid lokalbehandling av patienter med hudmanifestationer vid antivärdreaktion som har beviljats rätt till specialersättning 127 (följdtillstånd av transplantation).

För att påvisa att de medicinska villkoren för specialersättning för takrolimussalva uppfylls krävs inget läkarutlåtande utan läkaren antecknar 'antivärdreaktion' på receptet under 'Motiveringar'.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans Ersättningsnummer  
Följdtillstånd av transplantation 127
Pimekrolimus- och takrolimussalva (begränsad grundersättning) 317

Mer information