101 Tillväxthormon

Tillväxthormon ger rätt till specialersättning under barnets uppväxtår vid sjukdomen bristfällig funktion i hypofysens framlob (101).

För de medicinska grunderna för rätt till specialersättning vid bristfällig funktion i hypofysens framlob (101) redogörs i ett separat beslut. Tillväxthormon är specialersättningsgillt för barn under uppväxtåren.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Bristfällig funktion i hypofysens framlob 101
Tillväxthormon (tillväxtrubbning vid njurinsufficiens) 186
Tillväxthormon (begränsad grundersättning) 301

Mer information