Utvidgningen av läroplikten påverkar skolresestödet och studiestödet 

Läroplikten utvidgas 1.8.2021. Studierna på andra stadiet blir avgiftsfria för de unga som omfattas av den utvidgade läroplikten.

Den utvidgade läroplikten gäller unga som avslutar sina studier inom den grundläggande utbildningen år 2021 eller senare. Ändringarna träder i kraft så att läroplikten utvidgas med en åldersklass åt gången. Den första åldersklassen som omfattas av den utvidgade läroplikten är de som avslutar sina studier inom den grundläggande utbildningen i år. De som gått ut grundskolan tidigare omfattas inte av den utvidgade läroplikten.

En studerande kan också i framtiden få studiestöd och skolresestöd, men det sker förändringar i båda förmånerna.

Förändringar i studiestödet

En studerande som är berättigad till avgiftsfri utbildning har inte rätt till läromaterialstillägg till studiepenningen. Övrigt studiestöd kan han eller hon få på samma grunder som andra studerande.

En studerande som är berättigad till avgiftsfri utbildning kan få studiestöd för vuxengymnasiestudier. 

Förändringar i skolresestödet

Studerande som har rätt till avgiftsfri utbildning får skolresestöd på andra villkor än andra studerande. 1.8.2021 träder också sådana förändringar i skolresestödet i kraft som gäller alla studerande.

Studier som berättigar till skolresestöd

Alla studier som berättigar till skolresestöd finns uppräknade på den här sidan.

Studerande som har rätt till avgiftsfri utbildning kan få skolresestöd också då de

  • bedriver vuxengymnasiestudier
  • avlägger yrkesexamen
  • genomgår utbildning inom fritt bildningsarbete som riktar sig till läropliktiga.

Studerande som inte har rätt till avgiftsfri utbildning kan inte få skolresestöd för de här studierna. 

Skolresornas längd och antalet resor inverkar på skolresestödet 

Rätten till skolresestöd påverkas av studierna, priset på resebiljetten, skolresornas längd och antalet resor. Studerande med rätt till avgiftsfri utbildning kan få skolresestöd om skolresan är minst 7 kilometer i en riktning.

Övriga studerande kan få skolresestöd om skolresan är minst 10 kilometer i en riktning. Studerande som inte har rätt till avgiftsfri utbildning betalar själva en andel av sina skolresor.

Bestämmelserna om skolresestöd ändras 1.8.2021 för alla studerande. Från och med augusti kan också en studerande som inte har dagliga skolresor få skolresestöd.  En studerande kan få skolresestöd om han eller hon gör en skolresa som berättigar till skolresestöd minst 10 dagar per månad. Stödet betalas till fullt belopp om den studerande gör en skolresa som berättigar till skolresestöd minst 15 dagar per månad. Om en månad innehåller 10–14 dagar som berättigar till skolresestöd får den studerande ett mindre belopp i skolresestöd. 

Beräkningsprogram på fpa.fi och att söka stöd

Beräkningsprogrammen för skolresestöd och studiestöd uppdateras i juni 2021.

Ansökan om skolresestöd ska göras separat för varje läsår. Den förnyade blanketten för ansökan om skolresestöd KM 1r  är tillgänglig från och med maj 2021. Ansökan ska lämnas in till läroanstalten. Det går inte att ansöka om skolresestöd via FPA:s e-tjänst.

Läs mer: