Ett stöd i livets alla skeden

Folkpensionsanstalten (FPA) sörjer för den sociala tryggheten i livets olika skeden för alla som bor i Finland och för många finländare som bor utomlands. Den sociala trygghet som FPA ansvarar för omfattar bland annat stöd till barnfamiljer, sjukförsäkring, rehabilitering, grundtrygghet för arbetslösa, grundläggande utkomststöd, bostadsbidrag, studiestöd, handikappförmåner och minimipensioner.

FPA vill ge kundbetjäning. Varje år får våra kunder service mer än 2 miljoner gånger på FPA:s serviceställen och 1,6 miljoner gånger per telefon. Vi ger kunderna råd också i olika kanaler på sociala medier.

Information om kundflödet 2021

  • Handläggningen och avgörandet av förmånsansökningar har decentraliserats och överförts till försäkringsdistrikten. En del av besluten fattas i specialiserade enheter eller center.
  • FPA verkar under riksdagens tillsyn. Dess förvaltning och verksamhet övervakas av tolv fullmäktigeledamöter som utses av riksdagen och åtta revisorer som utses av fullmäktige. FPA:s verksamhet leds och utvecklas av en styrelse som består av 10 ledamöter.