Förutsättningar för erhållande av måltidsstöd

I statsunderstödslagen (688/2001) som trädde i kraft 1.9.2001 fastställs grunderna för beviljande av statsunderstöd. Lagen innehåller bestämmelser om bland annat förfarandet vid beviljande av understöd, övervakningen av dem som fått understöd och återkrav av understöd. Lagen tillämpas på beviljandet av understöd till studentrestauranger för subventionering av måltidspriserna.

Statsrådet har 2.2.2012 utfärdat en förordning om grunderna för måltidsstöd för högskolestuderande (54/2012). I förordningen finns bestämmelser om förutsättningarna för beviljande av måltidsstöd samt om hurudana måltider som berättigar till stöd och deras maximipris.

Enligt förordningen är en studentmåltid en måltidshelhet som förutom huvudrätt omfattar dryck, sallad, bröd och smörgåsfett. En specialportion är en måltid som har tillretts av dyrare råvaror. En studentmåltid som motsvarar statsrådets förordning och nedan nämnda rekommendation om måltider för högskolestuderande och som berättigar till måltidsstöd är mångsidig och fyller allmänna krav på hälsosam och näringsrik mat.

Beroende på de omständigheter restaurangen verkar under ska en studentrestaurang alltid erbjuda tillräckligt många måltidsalternativ, dvs. minst två, till grundpris. Specialportionen är ett kompletterande alternativ och det beror på restauranginnehavaren om specialportioner serveras. Utöver specialportionen ska det finnas minst två måltidsalternativ till grundpris att välja mellan.