Hur påverkar födelse och dödsfall förmånerna från FPA?

När ett barn föds eller en förälder eller ett barn avlider kan det påverka förmånerna från FPA. Meddela förändringar till FPA och gör vid behov en ny ansökan eller en ansökan om justering. 

FPA-kortet kräver ingen ansökan

FPA-kortet skickas automatiskt per post när barnet har fått en personbeteckning och ett namn. FPA får uppgifterna direkt från befolkningsdatasystemet, och kortet kan postas inom fem dagar från det att uppgifterna kommit.

Om det föds ett barn i familjen

Ett barns födelse och de förmåner som betalas på grundval av barnet kan påverka andra förmåner som föräldrarna får. Med hjälp av FPA:s räknare kan du uppskatta hur mycket förmånsbeloppen förändras.

Om ett barn dör

Ett barns död kan inverka på de förmåner som betalas på grundval av barnet och även på andra förmåner som föräldrarna får. Med hjälp av FPA:s räknare kan du uppskatta hur mycket förmånsbeloppen förändras.

Om ett barns förälder avlider

Barnet till en avliden person kan ha rätt till barnpension. Läs mer under Efterlevande. Om en underhållsskyldig förälder avlider, betalar FPA inte underhållsstöd för hans eller hennes räkning.

En förälders död kan dessutom inverka på följande förmåner: studiestöd, arbetsmarknadsstöd, allmänt bostadsbidrag och utkomststöd.

Läs mer