Hur påverkar värnplikt förmånerna från FPA?

Värnplikten kan inverka på de förmåner som F PA betalar. Läs mer om förmåner för värnpliktiga under Värnpliktig.