Meddelande om lön för frånvarotid under föräldraledighet

Meddela de löner och lönetillägg för arbetstagaren som arbetsgivaren har rätt att få dagpenning för.
En arbetsgivare som är skyldig att betala arbetstagare lön för familjeledighet har rätt att få följande förmåner som beviljats arbetstagaren:

  • särskild moderskapspenning
  • moderskapspenning
  • faderskapspenning
  • föräldrapenning.

Arbetstagare med fem dagars arbetsvecka

Meddela frånvarotidslönen för hela frånvaroperioden i ett, även för lediga dagar (t.ex. lördagar och s.k. Pekkanen-dagar). Dagpenning för lediga dagar som ingår i avlönad frånvaro betalas till arbetsgivaren.

Är kontonumret ok?

Så här enkelt meddelar eller byter du arbetsgivarens kontonummer i e-tjänsten.

Kolla e-tjänstguiden!

Arbetstagare med förkortad arbetsvecka

Om en arbetstagare som beviljats dagpenning har färre än 5 arbetsdagar per vecka betalas dagpenningen till arbetsgivaren på olika sätt beroende på om det är fråga om månadslön eller någon annan lön.

Arbete med månadslön

Meddela löneuppgifter för en hel avlönad frånvaroperiod, även för ledig tid. Dagpenningen betalas till arbetsgivaren för hela perioden till den del som motsvarar lönen.

Annan än månadslön

Meddela lönerna för de perioder som arbetstagaren skulle arbeta ifall han eller hon inte var frånvarande. Dagpenningen betalas till arbetsgivaren för de avlönade perioderna till den del som motsvarar lönen. Meddela en timavlönad deltids- eller delinvalidpensionerad arbetstagares lön endast för de perioder som arbetstagaren skulle ha arbetat.

Arbetstagare med FöPL- och/eller en LFöPL-försäkring


Meddela inte löneuppgifter för FöPL- och/eller LFöPL-försäkrade företagare i fall där en delägare som arbetar i företaget är skyldig att teckna FöPL-/LFöPL-försäkring för denna företagsverksamhet på basis av arbete och/eller ägarandel. Om ägarandelen och/eller arbetet i företagsverksamheten inte förpliktar arbetstagaren att teckna FöPL-/LFöPL-försäkring och arbetsgivaren har försäkrat personen enligt ArPL, ska du meddela frånvarotidens löner på vanligt sätt.

Om löneuppgifterna förändras efter anmälan

Lämna ett nytt meddelande om frånvarotidslönerna ifall löneuppgifterna ändras. Om det nya lönemeddelandet gör att fördelningen av dagpenningen mellan arbetstagaren och arbetsgivaren måste ändras, utfärdar FPA ett nytt dagpenningbeslut.

Läs mer