Företagare kan få arbetsmarknadsstöd till slutet av mars

FPA kan betala företagare arbetsmarknadsstöd fram till 31.3.2021 om företagsverksamheten har drabbats av coronaepidemin.

Företagare har rätt till arbetsmarknadsstöd från FPA om arbetet på heltid i företaget har upphört eller om inkomsterna har minskat till följd av coronaepidemin. Arbetsmarknadsstödet kan beviljas oberoende av bolagsform och man behöver inte avsluta företagsverksamheten. De här ändringarna gäller till och med 31.3.2021.

Om företagaren på grund av coronaepidemin ännu inte har blivit sysselsatt på nytt i sin företagsverksamhet eller om situationen i övrigt inte har förändrats före 1.1.2021, granskar TE-tjänster företagarens situation och utfärdar vid behov ett nytt arbetskraftspolitiskt utlåtande till FPA gällande företagarens rätt till stöd.

I utlåtandet får FPA uppgift om huruvida villkoren för utbetalning av stödet uppfylls också från 1.1.2021. Vid behov kontaktar FPA företagaren och begär en uppskattning av inkomsterna av företagsverksamheten för den tid som utlåtandet gäller. Om företagarens arbetslöshet fortsätter ska han eller hon regelbundet fylla i anmälan om arbetslöshetstid i FPA:s e-tjänst.

Om en företagare inte tidigare har ansökt om temporärt arbetsmarknadsstöd för företagare men vill nu ansöka om det, ska företagaren först anmäla sig som arbetslös arbetssökande hos TE-tjänster. Därefter kan företagaren fylla i en ansökan om arbetslöshetsförmån i FPA:s e-tjänst.

Meddelandet bearbetat 30.6.2021. Följande uppgift har strukits i meddelandet: Lagen ska ännu stadfästas av presidenten.

Närmare information för kunderna