Medietjänsten

FPA strävar till att betjäna medierna och redaktörerna jämlikt, mångsidigt, snabbt och i rätt tid.

Kommunikationsgruppen hjälper redaktörer som behöver information för sitt arbete på numret 040 733 5221 vardagar kl. 9–16. Redaktörerna kan också direkt kontakta FPA:s sakkunniga på olika områden.

Alla pressmeddelanden som FPA publicerar samlas i ett meddelandearkiv. Du kan beställa meddelandena som RSS-flöde och du ser rubrikerna i din iGoogle. Via RSS-tjänsten kan du välja vilka meddelanden som intresserar dig mest.

Social- och hälsovårdsministeriet informerar om lagar som är under beredning. FPA informerar om förändringarna när lagarna är fastställda.

Kontaktuppgifter för medierna