Kontaktuppgifter till sakkunniga

 

Redaktörers och massmediernas frågor om olika förmåner besvaras av sakkunniga vid FPA. Om du inte får tag på den person som du söker kan du vända dig till kommunikationsgruppen. När det gäller FPA:s kommunikation på lokal nivå är det direktörerna för försäkringsdistrikten som fungerar som ansvarspersoner. De ansvarar således för mediekommunikationen och kommunikationen med intressentgrupperna inom sitt eget område.

De sakkunniga som har * framför namnet betjänar även på svenska.

Välj det ämnesområde som din fråga gäller:

Stöd för boendet
Pensioner
Återkrav av förmåner
Det europeiska sjukvårdskortet
Ersättningar för tandvård
Internationella förmånsärenden
FPA-kortet
Kanta-tjänsterna
Stöd för skolresor
Rehabilitering
Rehabiliteringspenning
Rehabiliteringsstöd
Sjukdom eller funktionsnedsättning hos barn
Förmåner för barnfamiljer
Läkemedel och läkemedelsersättningar
Reseersättningar
Sökande av ändring
Studiestöd
Försök med basinkomst 2017–2018
Gränsöverskridande hälsovård
Sjukvårdsersättningar
Sjukdagpenning
Militärunderstöd
Utkomststöd
Inkomstregistret
E-tjänsten för arbetsgivare
Ärenden som gäller arbetsplatskassor
Företagshälsovård
Arbetslöshetsförmåner
Handikappförmåner
Tolktjänster för personer med funktionsnedsättning
FPA-förmåner för veteraner
Bidragsfusk

Stöd för boendet

Allmänt bostadsbidrag

Jurist Petri Hassel 050 525 0867
Planerare Mirja Peltonen 0400 899 030

Bostadsbidrag för pensionstagare

Planerare Katri Sillanpää 020 634 3487
Förmånschef Pirjo Raute 040 570 8728
Se även studiestödets bostadstillägg

Statistik över bostadbidragen

Chefsplanerare Heidi Kemppinen 020 634 1307

Pensioner

Sjukpension, rehabiliteringsstöd (handläggning, medicinska bedömningar)

Enhetschef Matti Hynninen 050 551 6563
Sakkunnigläkare Kyösti Haukipuro 040 728 3424
Planerare Mikko Nevalainen 050 551 8180

Sjukpension, rehabiliteringsstöd (lagstiftning, anvisningar, utveckling av verkställandet)

Jurist Marja-Leena Seppälä 020 634 3278
Planerare Heidi Heikura 020 634 3385
Planerare Tarja Vepsäläinen 020 634 3903

Folkpension, ålderspension, förtida ålderspension

Planerare Raija-Liisa Foudila 020 634 3358
Förmånschef Pirjo Raute 040 570 8728

Familjepensioner (efterlevandepension, barnpension)

Jurist Jenni Kommio 020 634 3364
Förmånschef Pirjo Raute 040 570 8728

Garantipension

Förmånschef Pirjo Raute 040 570 8728
Jurist Jenni Kommio 020 634 3364

Arbetspensioner

Pensionsskyddscentralen www.etk.fi

Forskning om familjepensioner

Chef för forskningsteam, Karoliina Koskenvuo 050 552 2157

Forskning om folkpensionstagare

Chef för forskningsteam, Karoliina Koskenvuo 050 552 2157

Forskning om sjukpensioner

Chef för forskningsteam Jenni Blomgren 050 552 2286
Chef för forskningsteam Karoliina Koskenvuo 050 552 2157

Pensionsstatistik

Planerare Reeta Pösö 020 634 1358

Återkrav av förmåner

Enhetschef Suvi Onninen 040 512 4281
Jurist Antti Partanen 040 355 9658
Jurist Emmi Lehtonen 050 559 5966
Jurist Petri Hassel 020 635 5437
Planerare Vibeke Jensen 020 634 6648

Statistik över återkrav

Planerare Sami Tuori 020 634 1887

Det europeiska sjukvårdskortet

Jurist Jasmina Kähkönen 050 357 7549
* Planerare Sanna Kuorikoski 050 5514732

Ersättning för tandvård

Sakkunnigtandläkare Sari Helminen 020 634 3917

Statistik över tandvård

Chefsplanerare Timo Partio 020 634 1382

Internationella förmånsärenden

Specialvårdspenning

Jurist Kristiina Pitkäranta 020 634 4984
Jurist Tuula Alatalo 020 635 5233

Rehabiliteringspenning

Jurist Merja Rautio-Rajala 020 634 2724
Ansvarig planerare Marjut Hevosmaa 020 635 4312
Ansvarig planerare Ville Kokkonen 020 634 2729

Att omfattas av den finländska sociala tryggheten

Jurist Antti Klemola 040 351 5840
Kompetenscenterchef Suvi Rasimus 040 542 5639

Familjeförmåner

*Gruppchef Johanna Aholainen 020 634 3975
Jurist Riikka Lindroos 020 6343 726
Planerare Anniina Kuokka 020 635 3472

Internationella sjukvårdsförmåner

Se Gränsöverskridande hälsö- och sjukvård

Sjukdagpenning och partiell sjukdagpenning

Jurist Tuula Alatalo 020 635 5233
Jurist Kristiina Pitkäranta 020 634 4984
Jurist Merja Rautio-Rajala 020 634 4384
*Planerare Anna Lindholm-Villanen 020 634 6584

Arbetslöshetsförmåner

Planerare Pia Kareinen 020 634 3301

FPA-pensioner

Jurist Laila Aho 040 351 7637
Jurist Jonna Salmela 050 463 6805

Jurist Marja-Leena Seppälä 020 634 3996
(Arbetspensioner www.etk.fi)

Handikappförmåner

Jurist Annukka Tervaniemi 020 634 3327
Planerare Pauliina Puurtinen 020 634 0419

Studiestöd

Jurist Reeta Paatelma 040 751 0506
Teamchef Hinni Jeskanen 020 634 6737
Förmånschef Piia Kuusisto 040 687 8152

Statistik över ärenden som gäller internationella frågor

Chefsplanerare Timo Partio 020 634 1382
Planerare Siru Keskinen 020 634 1372

FPA-kortet

Rätt till FPA-kortet

Jurist Antti Klemola 040 351 5840
Kompetenscenterchef Suvi Rasimus 040 542 5639

Tekniska ärenden och förfrågningar som gäller beställda kort

Utvecklingschef Marjo Turkulainen 040 143 0352
Planerare Hanna Varis 020 634 3819

Kanta-tjänsterna

Kontaktchef Johanna Pääkkönen 020 63 41401

Stöd för skolresor

Planerare Irene Hiljanen 050 329 0271
Förmånschef Piia Kuusisto 040 687 8152
Ansvarig planerare Ilpo Lahtinen 040 576 4479

Statistik över skolresestödet

Planerare Anna Koski-Pirilä 020 634 1373

Rehabilitering

Rehabilitering som ordnas av FPA

Kompetenscenterchef Mikko Toivanen 020 634 3996
Förmånschef Tuula Ahlgren 020 634 3284
Förmånschef Seija Sukula 020 634 2747

Yrkesinriktad rehabilitering

*Sakkunnigläkare Jan Löfstedt 020 634 4322
Jurist Emma Thomasén 020 634 0376
Planerare Milla Kaitola 020 634 0110
Planerare Leena Penttinen 020 634 3205

Krävande medicinsk rehabilitering

Sakkunnigläkare Tiina Suomela-Markkanen 020 634 3202
Jurist Anne Myllyaho 020 635 4312
Planerare Eija Haapala 020 635 4311
Planerare Paula Stenfors 020 634 3807

Rehabilitering enligt prövning

Sakkunnigläkare Katariina Kallio-Laine 020 634 3684
Jurist Anne Myllyaho 020 635 4312
Ansvarig planerare Pirjo K Tikka 020 634 0048
Planerare Veli-Matti Vadén 020 634 3326
Planerare Leena Poikkeus 020 634 3218

Utvecklingsprojekt

Ansvarig planerare Hanna Pakkala 020 634 3241
Gruppchef Seija Sukula 020 634 2747

Psykisk rehabilitering, rehabiliterande psykoterapi

Sakkunnigläkare Tanja Laukkala 020 634 3876
Jurist Emma Thomasén 020 634 0376
Planerare Eija Lehtinen 020 635 5246
Planerare Virpi Palomäki 020 634 3222
Planerare Irja Kiisseli 020 634 3213

Rehabiliteringsstatistik

Chefsplanerare Timo Partio 020 634 1382

Forskning kring utvecklingsprojekten

Chef för forskningsteam Anna-Liisa Salminen 040 5600 935

Forskning kring yrkesinriktad rehabilitering

Ledande forskare Riitta Seppänen-Järvelä 040 183 8920
Chef för forskningsteam Karoliina Koskenvuo 050 552 2157

Rehabiliteringspenning

Kompetenscenterchef Mikko Toivanen 020 634 3996
Förmånschef Helena Ahponen 020 634 3764
Jurist Kristiina Pitkäranta 020 634 4984
Ansvarig planerare Marjut Hevosmaa 020 635 4312
Planerare Anne Flak 020 634 3788
Planerare Jenni Leväniemi 020 634 3957

Statistik över rehabiliteringspenningen

Chefsplanerare Timo Partio 020 634 1382

Rehabiliteringsstöd
(dvs. tidsbegränsad sjukpension)

Handläggning, medicinska bedömningar

Enhetschef Matti Hynninen 050 551 6563
Sakkunnigläkare Kyösti Haukipuro 040 728 3424
Planerare Mikko Nevalainen 050 551 8180

Lagstiftning, anvisningar, utveckling av verkställandet

Jurist Marja-Leena Seppälä 020 634 3278
Planerare Heidi Heikura 020 634 3385

Forskning kring tidsbegränsad sjukpension

Chef för forskningsteam Jenni Blomgren 050 552 2286
Chef för forskningsteam Karoliina Koskenvuo 050 552 2157

Sjukdom eller funktionsnedsättning hos barn

Specialvårdspenning

Kompetenscenterchef Mikko Toivanen 020 634 3996
Förmånschef Helena Ahponen 020 634 3764
Sakkunnigläkare Marianne Eronen 020 634 3907
Jurist Kristiina Pitkäranta 020 634 4984
Planerare Arja Kaasinen 020 635 7357
Planerare Hanna Pirhonen 020 635 9659

Handikappbidrag för personer under 16 år

Förmånschef Niina Järviö 020 634 3416
Planerare Elina Kontio 020 634 3883
Jurist Annukka Tervaniemi 020 634 3327
Sakkunnigläkare Teemu Takala 020 635 9628
Sakkunnigläkare Katariina Kallio-Laine 020 634 3684

Statistik över handikappförmånerna

Planerare Reeta Pösö 020 634 1358

Förmåner för barnfamiljer

Moderskapsunderstöd, adoptionsbidrag

*Förmånschef Johanna Aholainen 020 634 3975
Jurist Riikka Lindroos 020 6343 726

Moderskapsförpackningen (innehållet)

*Förmånschef Johanna Aholainen 020 634 3975
Planerare Veera Petäjä 020 634 3498

Moderskapsförpackningen (upphandlingen)

*Upphandlingschef Hannamaija Haiminen 050 554 4305
*Förmånschef Johanna Aholainen 020 634 3975

Föräldradagpenningar (moderskaps- och faderskapspenning, föräldrapenning och partiell föräldrapenning), semesterkostnadsersättning

*Förmånschef Johanna Aholainen 020 634 3975
Jurist Kauko Kivimäki 020 634 3245

Särskild moderskapspenning

*Förmånschef Johanna Aholainen 020 634 3975
Jurist Kauko Kivimäki 020 634 3245
Sakkunnigläkare Kirsi Vainiemi 020 634 3230

Barnbidrag

*Förmånschef Johanna Aholainen 020 634 3975
Jurist Riikka Lindroos 020 6343 726

Stöd för hemvård av barn, stöd för privat vård, partiell vårdpenning, flexibel vårdpenning

*Förmånschef Johanna Aholainen 020 634 3975
Jurist Riikka Lindroos 020 6343 726

Underhållsstöd

*Förmånschef Johanna Aholainen 020 634 3975

Familjeledighetsersättning

*Förmånschef Johanna Aholainen 020 634 3975
Jurist  Kauko Kivimäki 020 634 3245

Indrivning av underhållsbidrag

Enhetschef Suvi Onninen 040 512 4281
Jurist Antti Partanen 040 355 9658
Jurist Emmi Lehtonen 050 559 5966
Planerare Vibeke Jensen 020 634 6648

Statistik över familjeförmåner

Planerare Siru Keskinen 020 634 1372

Läkemedel och läkemedelsersättningar

Läkemedelsersättningar

Överprovisor Jaana Kruuti 020 634 3427
Provisor Jaana Harsia-Alatalo 020 634 3944
Provisor Maria Karjaluoto 020 634 3521
Planerare Päivi Puustinen 020 634 3784
Jurist Sofia Kallio-Ahola 050 551 8061

Forskning om läkemedel

Specialforskare Leena K Saastamoinen 050 408 7137
Forskare Katri Aaltonen 040 132 1429
FPA:s forskningschef Jaana Martikainen 040 192 3827

Läkemedelsstatistik

Chefsplanerare Timo Partio 020 634 1382

Reseersättningar

Se Sjukvårdsersättningar eller Stöd för skolresor

Sökande av ändring

Jurist Petri Hassel 020 635 5437

Studiestöd

Studiepenning, bostadstillägg, statsgaranti för studielån och måltidsstöd

Förmånschef Piia Kuusisto 040 687 8152
* Ansvarig planerare Ilpo Lahtinen 040 576 4479
* Jurist Reeta Paatelma 040 751 0506

Räntebidrag, studielånsavdrag, studielånskompensation och lånegaranti i samband med vuxenutbildningsstöd

* Ansvarig planerare Ilpo Lahtinen 040 576 4479
Förmånschef Piia Kuusisto 040 687 8152
Planerare Eeva-Maria Laaksonen 0400 863 481

Indrivning av borgensansvarsfordringar gällande studielån

Enhetschef Suvi Onninen 040 512 4281
Jurist Emmi Lehtonen 050 559 5966
Jurist Antti Partanen 040 355 9658

Statistik över studiestödet

Planerare Anna Koski-Pirilä 020 634 1373

Försök med basinkomst 2017–2018

Forskning och forskningsresultat gällande försöket med basinkomst

Ledande forskare Minna Ylikännö 020 634 2803
Forskare Katja Mäkkylä 050 566 8380
Forskare Miska Simanainen 020 634 0527

Försöket med basinkomst som FPA-förmån, försöket i praktiken

*Chef för juridiska enheten för förmånstjänster Mia Helle 040 350 6301

Gränsöverskridande hälso- och sjukvård

Internationella sjukvårdsförmåner som beviljas av FPA:

Rätt till sjukvård i Finland och utomlands

*Planerare Sanna Kuorikoski 050 551 4732
Jurist Jasmina Kähkönen 050 357 7549

Internationella sjukvårdsersättningar, inkl. resor (ersättning för sjukvårdskostnader som uppstått utomlands och i Finland)

Planerare Reetta Kyyrö 040 149 8594
* Förmånschef Marika Lahtivirta 040 354 7396

Planerad vård med förhandstillstånd

Planerare Maiju Joutjärvi 050 551 8058
Jurist Jasmina Kähkönen 050 357 7549

Fakturering av internationella sjukvårdskostnader mellan länder

Planerare Satu Winberg 050 551 6459
* Förmånschef Marika Lahtivirta 040 354 7396

Statlig ersättning

Planerare Reetta Kyyrö 040 149 8594
* Förmånschef Marika Lahtivirta 040 354 7396

Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård

Anlitande av hälso- och sjukvårdstjänster i Finland och utomlands

Planerare Pia Blomqvist 050 468 8306

Ömsesidigt erkännande av recept (inkl. europeiska recept)

Provisor Jaana Harsia-Alatalo 020 634 3944
Planerare Pia Blomqvist 050 468 8306

Webbtjänsten Vardenhetsval.fi

Planerare Annamari Qvist 050 551 8498

Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård; tjänster och mediekontakter

* Chef för kontaktpunkten Marika Lahtivirta 040 354 7396
Planerare Annamari Qvist 050 551 8498

Sjukvårdsersättningar

Ersättning för läkararvoden, undersökningar och behandling, taxor

Kompetenscenterchef Reija Jääskeläinen 040 588 2356
Förmånschef Susanna Bruun 040 128 5471
Planerare Rauno Laamanen 0400 654 034
Planerare Mia Mustonen 020 634 3958

Reseersättningar (resor på grund av sjukdom eller rehabilitering)

Kompetenscenterchef Reija Jääskeläinen 040 588 2356
Förmånschef Susanna Bruun 040 128 5471
Chefsplanerare Anne Giss 0400 985 436
Planerare Mari Haavisto 020 634 3898
Planerare  Anne Hauta 040 837 2916
Planerare  Leena Lehtovaara 0400 899 032
Planerare  Taina Simonen 0400 893 721
Planerare  Anne Sopanen 050 551 8184

Elektronisk direktersättning för taxiresor

Chefsplanerare Anne Giss 0400 985 436
Planerare  Leena Lehtovaara 0400 899 032
Planerare  Anne Hauta 040 837 29616

Internationella sjukvårdsersättningar (inkl. resor) (ersättning av sjukvårdskostnader som uppstått utomlands och i Finland)

Se Gränsöverskridande hälso- och sjukvård

Statistik över sjukvårdsersättningar

Chefsplanerare Timo Partio 020 634 1382

Forskning om läkemedelsersättningar

Se Läkemedel och läkemedelsersättningar

Forskning om reseersättningar

Forskare Päivi Tillman 0400 193 024

Forskning om läkararvoden, undersökningar och behandling

Chef för forskningsteam Jenni Blomgren 050 552 2286

Sjukdagpenning

Sjukdagpenning, allmänna förfrågningar

Kompetenscenterchef Mikko Toivanen 020 634 3996
Förmånschef Helena Ahponen 020 634 3764
Ansvarig planerare Ismo Hiljanen 020 635 1564
Jurist Kristiina Pitkäranta 020 634 4984
Jurist Tuula Alatalo 020 635 5233
Planerare Seija Arjoranta 020 635 9768
Planerare Arja Kaasinen 020 635 7357
Planerare Heikki Poutanen 020 634 6541
Planerare Airi Nenonen 020 635 9786
Planerare Anna Lindholm-Villanen 020 634 6584

Partiell sjukdagpenning

Förmånschef Helena Ahponen 020 634 3764
Ansvarig planerare Ismo Hiljanen 020 635 1564
Jurist Tuula Alatalo 020 635 5233
Planerare Seija Arjoranta 020 635 9768
Planerare Heikki Poutanen 020 634 6541

Sjukdagpenning, frågor som anknyter till sjukdomar

Sakkunnigläkare Johanna Repo 020 634 3459
Ansvarig planerare Ismo Hiljanen 020 635 1564
Planerare Arja Kaasinen 020 635 7357

Statistik över sjukdagpenningar

Planerare Siru Keskinen 020 634 1272

Forskning om sjukdagpenningar

Chef för forskningsteam Jenni Blomgren 050 552 2286

Arbetsförmågerådgivning

Ansvarig planerare Ismo Hiljanen 020 635 1564
Utvecklingschef Erkki Aaltonen 040 824 9451
Planerare Heidi Heikura 020 634 3385

Militärunderstöd

Militärunderstödets grundunderstöd, bostadsunderstöd, särskilda understöd

Jurist Mikko Horko 020 634 3428
Planerare Mirja Peltonen 0400 899 030

Statistik över militärunderstödet

Planerare Arja Turkki 020 634 1308

Utkomststöd

Förmånsdirektör Anne Neimala

Regional information om överföringen av utkomststödet till FPA

Försäkringsdistriktens direktörer
Kundrelationstjänster

Forskning om utkomststödet

Ledande forskare Minna Ylikännö 020 634 2803
Forskare Hanna-Mari Heinonen 020 634 0622

Statistik över utkomststödet

Chefsplanerare Heidi Kemppinen 020 634 1307

Inkomstregistret

Förmånsdirektör Anne Neimala

Tekniska frågor

Projektchef Minna Ylikoski (Utvecklingstjänster)
Enhetschef Marianna Karhu (Utvecklingstjänster)

E-tjänsten för arbetsgivare (dagpenningsärenden)

Ansvarig planerare Marita Erkkilä 0206341512
Ansvarig planerare Ville Kokkonen 020 634 2729

Utbetalning av sjukdagpenning, rehabiliteringspenning och specialvårdspenning samt datasystemen

Ansvarig planerare Marita Erkkilä 0206341512
Utvecklingschef Anne Ilvonen 020 634 3351
Ansvarig planerare Anne Viitasalo 020 634 3579
Ansvarig planerare Ville Kokkonen 020 634 2729

Elektroniska läkarutlåtanden

Planerare Hannele Isoviita 020 634 3588

Ärenden om arbetsplatskassor (sjukkassor)

Förmånschef Sari Pitkämäki 020 634 3949
Inspektör Raisa Orpana 040 545 0882
Inspektör Terhi Putaansuu 050 598 7728

Ersättningar för företagshälsovård

Kompetenscenterchef Reija Jääskeläinen 040 588 2356
Förmånschef Susanna Bruun 040 128 5471
Planerare Marja Toivanen 020 634 3947
Sakkunnigläkare Paula Melart 020 634 3945
Planerare Marjo Laitinen 020 634 0714
Planerare Nina Jaakkola 020 634 3797
Planerare Hanna Westerberg 020 634 3956
Planerare Sari Kajaani 020 634 3918
* Planerare Marianne Meyer-Arnold 020 634 3825

Statistik över företagshälsovården

Chefsplanerare Timo Partio 020 634 1382

Forskning om företagshälsovården

Forskare Timo Hujanen 020 634 1931

Arbetslöshetsförmåner

Grunddagpenning, arbetsmarknadsstöd, alterneringsersättning

Jurist Teija Hautera 050 575 9436
Jurist Antti Ristimäki 020 634 2194

Statistik över arbetslöshetsförmåner

Planerare Sami Tuori 020 634 1887

Forskning om arbetslöshetsförmåner

Forskare Viveka Tschamurov 020 634 1905

Handikappförmåner

Handikappbidrag för personer under 16 år 


Förmånschef Niina Järviö 020 634 3416
Planerare Elina Kontio 020 634 3883
Jurist Annukka Tervaniemi 020 634 3327
Sakkunnigläkare Teemu Takala 020 635 9628
Sakkunnigläkare Katariina Kallio-Laine 020 634 3684

Handikappbidrag för personer över 16 år

Förmånschef Niina Järviö 020 634 3416
Planerare Pia Kankare 020 634 3990
Jurist Annukka Tervaniemi 020 634 3327
Sakkunnigläkare Teemu Takala 020 635 9628
Sakkunnigläkare Katariina Kallio-Laine 020 634 3684

Vårdbidrag för pensionstagare

Förmånschef Niina Järviö 020 634 3416
Planerare Pia Kankare 020 634 3990
Jurist Annukka Tervaniemi 020 634 3327
Sakkunnigläkare Teemu Takala 020 635 9628
Sakkunnigläkare Katariina Kallio-Laine 020 634 3684

Statistik över handikappförmånerna

Planerare Reeta Pösö 020 634 1358

Tolkningstjänst för personer med funktionsnedsättning

Chef för kompetenscentret Mikko Toivanen 020 634 3996
Förmånschef Niina Järviö 020 634 3416
Jurist Tuuli Miettinen 050 463 7322
Planerare Tytti Lehtonen 020 634 0750

Centret för tolkningstjänst för personer med funktionsnedsättning

Chef Sari Paloposki 020 634 2826

Distanstolkning, personer med funktionsnedsättning

Planerare Hanna Hyytiäinen-Sederholm 020 634 3946

Statistik över tolkningstjänsten

Planerare Reeta Pösö 020 634 1358

FPA-förmåner för veteraner

Fronttillägg, extra fronttillägg, fronttillägg som betalas till utlandet

Förmånschef Pirjo Raute 040 570 8728
Planerare Raija-Liisa Foudila 020 634 3358

Tandvård för veteraner

Sakkunnigtandläkare Sari Helminen 020 634 3917

Reseersättningar

Chefsplanerare Anne Giss 0400 985 436
Planerare  Leena Lehtovaara 0400 899 032

Bidragsfusk

Enhetschef Suvi Onninen 040 512 4281
Jurist Päivi Soitamo 040 189 5092
Planerare Tiina Niskanen 020 635 7358