Kontaktuppgifter till sakkunniga

 

Redaktörers och massmediernas frågor om olika förmåner besvaras av sakkunniga vid FPA. Om du inte får tag på den person som du söker kan du vända dig till kommunikationsgruppen. När det gäller FPA:s kommunikation på lokal nivå är det direktörerna för försäkringsdistrikten som fungerar som ansvarspersoner. De ansvarar således för mediekommunikationen och kommunikationen med intressentgrupperna inom sitt eget område.

De sakkunniga som har * framför namnet betjänar även på svenska.

Välj det ämnesområde som din fråga gäller:

Stöd för boendet
Pensioner
Återkrav av förmåner
Det europeiska sjukvårdskortet
Ersättningar för tandvård
Internationella förmånsärenden
FPA-kortet
Kanta-tjänsterna
Stöd för skolresor
Rehabilitering
Rehabiliteringspenning
Rehabiliteringsstöd
Sjukdom eller funktionsnedsättning hos barn
Förmåner för barnfamiljer
Läkemedel och läkemedelsersättningar
Reseersättningar
Sökande av ändring
Studiestöd
Försök med basinkomst 2017–2018
Gränsöverskridande hälsovård
Sjukvårdsersättningar
Sjukdagpenning
Militärunderstöd
Utkomststöd
Inkomstregistret
E-tjänsten för arbetsgivare
Ärenden som gäller arbetsplatskassor
Företagshälsovård
Arbetslöshetsförmåner
Handikappförmåner
Tolktjänster för personer med funktionsnedsättning
FPA-förmåner för veteraner
Bidragsfusk

Stöd för boendet

Allmänt bostadsbidrag

Jurist Rita Lääkkölä 050 327 6125
Planerare Mirja Peltonen 0400 899 030

Bostadsbidrag för pensionstagare

Ansvarig planerare Katri Sillanpää 020 634 3487
Förmånschef Pirjo Raute 040 570 8728
Se även studiestödets bostadstillägg

Statistik över bostadbidragen

Chefsplanerare Heidi Kemppinen 020 634 1307

Forskning om bostadbidragen

Forskningschef Signe Jauhiainen 050 331 3982

Pensioner

Sjukpension, rehabiliteringsstöd (handläggning, medicinska bedömningar)

Enhetschef Matti Hynninen 050 551 6563
Sakkunnigläkare Kyösti Haukipuro 040 728 3424
Planerare Mikko Nevalainen 050 551 8180

Sjukpension, rehabiliteringsstöd (lagstiftning, anvisningar, utveckling av verkställandet)

Jurist Marja-Leena Seppälä 020 634 3278
Planerare Heidi Heikura 020 634 3385
Planerare Tarja Vepsäläinen 020 634 3903
Förmånschef Milla Kaitola 0206340110

Folkpension, ålderspension, förtida ålderspension

Ansvarig planerare Raija-Liisa Foudila 020 634 3358
Förmånschef Pirjo Raute 040 570 8728

Familjepensioner (efterlevandepension, barnpension)

Förmånschef Pirjo Raute 040 570 8728

Garantipension

Förmånschef Pirjo Raute 040 570 8728

Arbetspensioner

Pensionsskyddscentralen www.etk.fi

Forskning om familjepensioner

Forskningschef Karoliina Koskenvuo 050 552 2157

Forskning om folkpensionstagare

Forskningschef Karoliina Koskenvuo 050 552 2157

Forskning om sjukpensioner

Forskningschef Jenni Blomgren 050 552 2286
Forskningschef Karoliina Koskenvuo 050 552 2157

Pensionsstatistik

Planerare Reeta Pösö 020 634 1358

Återkrav av förmåner

Enhetschef Suvi Onninen 040 512 4281
Jurist Antti Partanen 040 355 9658
Teamchef Emmi Lehtonen 050 559 5966
Jurist Petri Hassel 020 635 5437
Planerare Vibeke Jensen 020 634 6648

Statistik över återkrav

Planerare Sami Tuori 020 634 1887

Det europeiska sjukvårdskortet

Jurist Jasmina Kähkönen 050 357 7549
* Planerare Sanna Kuorikoski 050 5514732

Ersättning för tandvård

Ansvarig sakkunnigtandläkare Sari Helminen 020 634 3917

Statistik över tandvård

Planerare Tuomas Sarparanta 020 634 1535

Internationella förmånsärenden

Specialvårdspenning

Jurist Kristiina Pitkäranta 020 634 4984
Jurist Tuula Alatalo 020 635 5233

Rehabiliteringspenning

Jurist Laura Myllylä 020 634 2708
Ansvarig planerare Marjut Hevosmaa 020 635 4312
Ansvarig planerare Ville Kokkonen 020 634 2729

Att omfattas av den finländska sociala tryggheten

Jurist Antti Klemola 040 351 5840
Kompetenscenterchef Suvi Rasimus 040 542 5639

Familjeförmåner

*Gruppchef Johanna Aholainen 020 634 3975
Jurist Antti Kuuskoski 020 634 3522
Planerare Anniina Kuokka 020 635 3472

Internationella sjukvårdsförmåner

Se Gränsöverskridande hälsö- och sjukvård

Sjukdagpenning och partiell sjukdagpenning

Jurist Tuula Alatalo 020 635 5233
Jurist Kristiina Pitkäranta 020 634 4984
Jurist Merja Rautio-Rajala 020 634 4384
*Planerare Anna Lindholm 020 634 6584

Arbetslöshetsförmåner

Jurist Antti Ristimäki 020634 2194
Planerare Eija Saarinen 020 635 1534
Planerare Pia Kareinen 020 634 3301

FPA-pensioner

Jurist Laila Aho 040 351 7637
Jurist Jonna Salmela 050 463 6805

Jurist Marja-Leena Seppälä 020 634 3996
(Arbetspensioner www.etk.fi)

Handikappförmåner

Jurist Hanna Tervahauta 020 6343791

Studiestöd

Jurist Reeta Paatelma 040 751 0506
Förmånschef Piia Kuusisto 040 687 8152

Statistik över ärenden som gäller internationella frågor

Planerare Siru Keskinen 020 634 1372

FPA-kortet

Rätt till FPA-kortet

Jurist Antti Klemola 040 351 5840
Kompetenscenterchef Suvi Rasimus 040 542 5639

Tekniska ärenden och förfrågningar som gäller beställda kort

Utvecklingschef Marjo Turkulainen 040 143 0352
Planerare Hanna Varis 020 634 3819

Kanta-tjänsterna

Kontaktchef Minna J Rantala 020 634 1488, 050 433 3967

Stöd för skolresor

Planerare Irene Hiljanen 050 329 0271
Förmånschef Piia Kuusisto 040 687 8152
Ansvarig planerare Ilpo Lahtinen 040 576 4479

Statistik över skolresestödet

Planerare Anna Koski-Pirilä 020 634 1373

Rehabilitering

Rehabilitering som ordnas av FPA

Kompetenscenterchef Mikko Toivanen 020 634 3996
Förmånschef Tuula Ahlgren 020 634 3284

Yrkesinriktad rehabilitering

*Ansvarig sakkunnigläkare Jan Löfstedt 020 634 4322
Jurist Heidi Giss-Hannikainen 020 634 2723
Planerare Marjaana Pajunen 0206342763
Planerare Leena Penttinen 020 634 3205

Krävande medicinsk rehabilitering

Jurist Maarit Huttunen 0206356778
Planerare Eija Haapala 020 635 4311
Planerare Laura Jokiranta 0206341422
Planerare Paula Stenfors 020 634 3807
Ansvarig sakkunnigläkare Tiina Suomela-Markkanen 020 634 2939

Rehabilitering enligt prövning

Ansvarig sakkunnigläkare Katariina Kallio-Laine 020 634 3684
Jurist Maarit Huttunen 0206356778
Ansvarig planerare Pirjo K Tikka 020 634 0048
Planerare Veli-Matti Vadén 020 634 3326
Planerare Leena Poikkeus 020 634 3218

Utvecklingsprojekt

 

Psykisk rehabilitering, rehabiliterande psykoterapi

Ansvarig sakkunnigläkare Tuula Metsä 0405608856
Jurist Heidi Giss-Hannikainen 020 634 2723
Planerare Eija Lehtinen 020 635 5246
Planerare Virpi Palomäki 020 634 3222
Palnerare Ville Räty 0206341674

Rehabiliteringsstatistik

Planerare Tuomas Sarparanta 020 634 1535

Forskning kring utvecklingsprojekten

Forskningschef Anna-Liisa Salminen 040 5600 935

Forskning kring yrkesinriktad rehabilitering

Forskningschef Riitta Seppänen-Järvelä 040 183 8920
Forskningschef Karoliina Koskenvuo 050 552 2157

Rehabiliteringspenning

Ansvarig planerare Marjut Hevosmaa 020 635 4312
Planerare Anne Flak 020 634 3788
Förmånschef Milla Kaitola 0206340110
Jurist Laura Myllylä 020 634 2708

Statistik över rehabiliteringspenningen

Planerare Tuomas Sarparanta 020 634 1535

Rehabiliteringsstöd
(dvs. tidsbegränsad sjukpension)

Handläggning, medicinska bedömningar

Enhetschef Matti Hynninen 050 551 6563
Sakkunnigläkare Kyösti Haukipuro 040 728 3424
Planerare Mikko Nevalainen 050 551 8180

Lagstiftning, anvisningar, utveckling av verkställandet

Jurist Marja-Leena Seppälä 020 634 3278
Jurist Niina Kokkonen 020 63 43534
Planerare Heidi Heikura 020 634 3385

Forskning kring tidsbegränsad sjukpension

Forskningschef Jenni Blomgren 050 552 2286
Forskningschef Karoliina Koskenvuo 050 552 2157

Sjukdom eller funktionsnedsättning hos barn

Specialvårdspenning

Förmånschef Milla Kaitola 0206340110
Ansvarig sakkunnigläkare Katariina Kallio-Laine 020 634 3684
Jurist Kristiina Pitkäranta 020 634 4984
Planerare Hanna Pirhonen 020 635 9659

Handikappbidrag för personer under 16 år

Planerare Elina Kontio 020 634 3883
Jurist Hanna Tervahauta 020 6343791
Ansvarig sakkunnigläkare Katariina Kallio-Laine 020 634 3684

Statistik över handikappförmånerna

Planerare Reeta Pösö 020 634 1358

Förmåner för barnfamiljer

Moderskapsunderstöd, adoptionsbidrag

*Förmånschef Johanna Aholainen 020 634 3975
Jurist Antti Kuuskoski 020 634 3522

Moderskapsförpackningen (innehållet)

*Förmånschef Johanna Aholainen 020 634 3975
Planerare Veera Petäjä 020 634 3498

Moderskapsförpackningen (upphandlingen)

*Upphandlingschef Hannamaija Haiminen 050 554 4305
*Förmånschef Johanna Aholainen 020 634 3975

Föräldradagpenningar (moderskaps- och faderskapspenning, föräldrapenning och partiell föräldrapenning), semesterkostnadsersättning

*Förmånschef Johanna Aholainen 020 634 3975
Jurist Kauko Kivimäki 020 634 3245

Särskild moderskapspenning

*Förmånschef Johanna Aholainen 020 634 3975
Jurist Kauko Kivimäki 020 634 3245
Ansvarig sakkunnigläkare Johanna Repo 020 634 3459

Barnbidrag

*Förmånschef Johanna Aholainen 020 634 3975
Jurist Antti Kuuskoski 020 634 3522

Stöd för hemvård av barn, stöd för privat vård, partiell vårdpenning, flexibel vårdpenning

*Förmånschef Johanna Aholainen 020 634 3975
Jurist Antti Kuuskoski 020 634 3522

Underhållsstöd

*Förmånschef Johanna Aholainen 020 634 3975

Familjeledighetsersättning

*Förmånschef Johanna Aholainen 020 634 3975
Jurist  Kauko Kivimäki 020 634 3245

Indrivning av underhållsbidrag

Enhetschef Suvi Onninen 040 512 4281
Jurist Antti Partanen 040 355 9658
Teamchef Emmi Lehtonen 050 559 5966
Planerare Vibeke Jensen 020 634 6648

Statistik över familjeförmåner

Planerare Siru Keskinen 020 634 1372

Forskning om familjeförmåner

Forskare Anneli Miettinen 050 559 9984
Forskare Miia Saarikallio-Torp 020 634 1968

Läkemedel och läkemedelsersättningar

Läkemedelsersättningar

Överprovisor Jaana Kruuti 020 634 3427
Provisor Jaana Harsia-Alatalo 020 634 3944
Provisor Maria Karjaluoto 020 634 3521
Ansvarig sakkunnigläkare Katariina Klintrup 020 6342722
Planerare Päivi Puustinen 020 634 3784
Jurist Sofia Kallio-Ahola 050 551 8061

Forskning om läkemedel

Specialforskare Leena K Saastamoinen 050 408 7137
Chef för forskningsgrupp Hanna Koskinen 050 551 7152

Läkemedelsstatistik

Planerare Tuomas Sarparanta 020 634 1535
Planerare Päivi Rastas 050 308 8930

Reseersättningar

Se Sjukvårdsersättningar eller Stöd för skolresor

Sökande av ändring

Jurist Petri Hassel 020 635 5437

Studiestöd

Studiepenning, bostadstillägg, statsgaranti för studielån och måltidsstöd

Förmånschef Piia Kuusisto 040 687 8152
* Ansvarig planerare Ilpo Lahtinen 040 576 4479
* Jurist Reeta Paatelma 040 751 0506

Räntebidrag, studielånsavdrag, studielånskompensation och lånegaranti i samband med vuxenutbildningsstöd

* Ansvarig planerare Ilpo Lahtinen 040 576 4479
Förmånschef Piia Kuusisto 040 687 8152
Planerare Eeva-Maria Laaksonen 0400 863 481

Indrivning av borgensansvarsfordringar gällande studielån

Enhetschef Suvi Onninen 040 512 4281
Jurist Emmi Lehtonen 050 559 5966
Jurist Antti Partanen 040 355 9658

Statistik över studiestödet

Planerare Anna Koski-Pirilä 020 634 1373

Försök med basinkomst 2017–2018

Forskning och forskningsresultat gällande försöket med basinkomst

Chef för forskningsgrupp Minna Ylikännö 020 634 2803
Forskningschef Signe Jauhiainen 050 331 3982
Forskare Katja Mäkkylä 050 566 8380
Forskare Miska Simanainen 020 634 0527

Försöket med basinkomst som FPA-förmån, försöket i praktiken

*Chef för juridiska enheten för förmånstjänster Mia Helle 040 350 6301

Gränsöverskridande hälso- och sjukvård

Internationella sjukvårdsförmåner som beviljas av FPA:

Rätt till sjukvård i Finland och utomlands

*Planerare Sanna Kuorikoski 050 551 4732
Planerare Reetta Kyyrö 040 149 8594
Jurist Jasmina Kähkönen 050 357 7549

Internationella sjukvårdsersättningar, inkl. resor (ersättning för sjukvårdskostnader som uppstått utomlands och i Finland)

Planerare Reetta Kyyrö 040 149 8594
* Förmånschef Marika Lahtivirta 040 354 7396

Planerad vård med förhandstillstånd

Planerare Sanna Kuorikoski 050 551 4732
Jurist Jasmina Kähkönen 050 357 7549

Fakturering av internationella sjukvårdskostnader mellan länder

Planerare Satu Winberg 050 551 6459
* Förmånschef Marika Lahtivirta 040 354 7396

Statlig ersättning

Planerare Reetta Kyyrö 040 149 8594
* Jurist Karoliina Mäenpää 050 406 3187

Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård

Anlitande av hälso- och sjukvårdstjänster i Finland och utomlands

Planerare Pia Blomqvist 050 468 8306

Ömsesidigt erkännande av recept (inkl. europeiska recept)

Provisor Jaana Harsia-Alatalo 020 634 3944
Planerare Pia Blomqvist 050 468 8306

Webbtjänsten EU-hälsovård.fi

Planerare Annamari Qvist 050 551 8498
Planerare Mira Rantakeisu 050 477 7335

Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård; tjänster och mediekontakter

* Chef för kontaktpunkten Marika Lahtivirta 040 354 7396
Planerare Annamari Qvist 050 551 8498

Sjukvårdsersättningar

Ersättning för läkararvoden, undersökningar och behandling, taxor

Kompetenscenterchef Reija Jääskeläinen 040 588 2356
Förmånschef Susanna Bruun 040 128 5471
Planerare Roosa Könönen 020 634 3805
Planerare Merja Larikka 020 634 3518
Ansvarig sakkunnigläkare Katariina Klintrup 020 634 2722

Reseersättningar (resor på grund av sjukdom eller rehabilitering)

Kompetenscenterchef Reija Jääskeläinen 040 588 2356
Förmånschef Susanna Bruun 040 128 5471
Chefsplanerare Anne Giss 0400 985 436
Planerare  Anne Hauta 040 837 2916
Planerare Otto Talvitie 020 635 0054
Planerare  Taina Simonen 0400 893 721
Planerare  Anne Sopanen 050 551 8184

Elektronisk direktersättning för taxiresor

Förmånschef Susanna Bruun 040 128 5471
Ansvarig planerare Anne Giss 0400 985 436
Planerare  Anne Hauta 040 837 29616

Internationella sjukvårdsersättningar (inkl. resor) (ersättning av sjukvårdskostnader som uppstått utomlands och i Finland)

Se Gränsöverskridande hälso- och sjukvård

Statistik över sjukvårdsersättningar

Planerare Tuomas Sarparanta 020 634 1535

Forskning om läkemedelsersättningar

Se Läkemedel och läkemedelsersättningar

Forskning om reseersättningar

Forskare Päivi Tillman 0400 193 024

Forskning om läkararvoden, undersökningar och behandling

Forskningschef Jenni Blomgren 050 552 2286

Sjukdagpenning

Sjukdagpenning, allmänna förfrågningar

Kompetenscenterchef Mikko Toivanen 020 634 3996
Förmånschef Milla Kaitola 0206340110
Ansvarig planerare Ismo Hiljanen 020 635 1564
Jurist Kristiina Pitkäranta 020 634 4984
Jurist Tuula Alatalo 020 635 5233
Planerare Seija Arjoranta 020 635 9768
Planerare Heikki Poutanen 020 634 6541
Planerare Airi Nenonen 020 635 9786
Planerare Anna Lindholm 020 634 6584

Partiell sjukdagpenning

Förmånschef Milla Kaitola 0206340110
Ansvarig planerare Ismo Hiljanen 020 635 1564
Jurist Tuula Alatalo 020 635 5233
Planerare Seija Arjoranta 020 635 9768
Planerare Heikki Poutanen 020 634 6541

Sjukdagpenning, frågor som anknyter till sjukdomar

Ansvarig sakkunnigläkare Johanna Repo 020 634 3459
Ansvarig planerare Ismo Hiljanen 020 635 1564

Statistik över sjukdagpenningar

Planerare Siru Keskinen 020 634 1272

Forskning om sjukdagpenningar

Forskningschef Jenni Blomgren 050 552 2286

 

Militärunderstöd

Militärunderstödets grundunderstöd, bostadsunderstöd, särskilda understöd

Planerare Mirja Peltonen 0400 899 030
Jurist Rita Lääkkölä 050 327 6125

Statistik över militärunderstödet

Planerare Sami Tuori 020 634 1887

Utkomststöd

Förmånsdirektör Anne Neimala

Regional information om överföringen av utkomststödet till FPA

Försäkringsdistriktens direktörer
Kundrelationstjänster

Forskning om utkomststödet

Chef för forskningsgrupp Minna Ylikännö 020 634 2803
Forskare Hanna-Mari Heinonen 020 634 0622

Statistik över utkomststödet

Planerare Sami Tuori 020 634 1887

Inkomstregistret

Förmånsdirektör Anne Neimala

Tekniska frågor

Projektchef Arja Lemmettylä
Enhetschef Marianna Karhu (Utvecklingstjänster)

E-tjänsten för arbetsgivare (dagpenningsärenden)

Ansvarig planerare Marita Erkkilä 0206341512
Ansvarig planerare Ville Kokkonen 020 634 2729

Utbetalning av sjukdagpenning, rehabiliteringspenning och specialvårdspenning samt datasystemen

Ansvarig planerare Marita Erkkilä 0206341512
Utvecklingschef Anne Ilvonen 020 634 3351
Ansvarig planerare Ville Kokkonen 020 634 2729

Elektroniska läkarutlåtanden

Planerare Hannele Isoviita 020 634 3588

Ärenden om arbetsplatskassor (sjukkassor)

Förmånschef Sari Pitkämäki 020 634 3949
Inspektör Raisa Orpana 040 545 0882
Inspektör Terhi Putaansuu 050 598 7728

Ersättningar för företagshälsovård

Kompetenscenterchef Reija Jääskeläinen 040 588 2356
Förmånschef Kirsi Airinen 0407587528
Ansvarig sakkunnigläkare Paula Melart 020 634 3945
Planerare Marjo Laitinen 020 634 0714
Planerare Nina Jaakkola 020 634 3797
Planerare Hanna Westerberg 020 634 3956
Planerare Sirkku Tikkanen 020 634 1833
* Planerare Marianne Meyer-Arnold 020 634 3825

Statistik över företagshälsovården

Planerare Tuomas Sarparanta 020 634 1535

Forskning om företagshälsovården

 Specialforskare Timo Hujanen 020 634 1931

Arbetslöshetsförmåner

Grunddagpenning, arbetsmarknadsstöd, alterneringsersättning

Jurist Teija Hautera 050 575 9436
Jurist Antti Ristimäki 020 634 2194

Statistik över arbetslöshetsförmåner

Planerare Sami Tuori 020 634 1887

Handikappförmåner

Handikappbidrag för personer under 16 år 

Planerare Elina Kontio 020 634 3883
Jurist Hanna Tervahauta 020 6343791
Ansvarig sakkunnigläkare Katariina Kallio-Laine 020 634 3684

Handikappbidrag för personer över 16 år

Planerare Pia Kankare 020 634 3990
Jurist Hanna Tervahauta 0206343791
Ansvarig sakkunnigläkare Katariina Kallio-Laine 020 634 3684

Vårdbidrag för pensionstagare

Planerare Pia Kankare 020 634 3990
Jurist Hanna Tervahauta 0206343791
Ansvarig sakkunnigläkare Katariina Kallio-Laine 020 634 3684

Statistik över handikappförmånerna

Planerare Reeta Pösö 020 634 1358

Tolkningstjänst för personer med funktionsnedsättning

Chef för kompetenscentret Mikko Toivanen 020 634 3996
Jurist Vilja Juvonen 020 6343875
Planerare Tytti Lehtonen 020 634 0750

Centret för tolkningstjänst för personer med funktionsnedsättning

Chef Sari Paloposki 020 634 2826

Distanstolkning, personer med funktionsnedsättning

Planerare Hanna Hyytiäinen-Sederholm 020 634 3946

Statistik över tolkningstjänsten

Planerare Reeta Pösö 020 634 1358

FPA-förmåner för veteraner

Fronttillägg, extra fronttillägg, fronttillägg som betalas till utlandet

Förmånschef Pirjo Raute 040 570 8728
Ansvarig Planerare Raija-Liisa Foudila 020 634 3358

Tandvård för veteraner

Ansvarig sakkunnigtandläkare Sari Helminen 020 634 3917

Reseersättningar

Ansvarig planerare Anne Giss 0400 985 436

Bidragsfusk

Enhetschef Suvi Onninen 040 512 4281
Planerare Tiina Niskanen 020 635 7358