Sköta ärenden för en annan person i MittFPA

Det är delvis möjligt att sköta ärenden för en annan person i MittFPA.

För en annan person kan man

  • kontrollera ärenden som är under behandling
  • följa med hur ärenden framskrider
  • läsa meddelade beslut
  • se kommande utbetalningar.

Än så länge går det ändå inte att ansöka om förmåner för någon annan i MittFPA, och en vårdnadshavare kan inte sköta ärenden för ett minderårigt barn. Ett undantag från det här är det europeiska sjukvårdskortet som vårdnadshavare kan söka åt sitt barn på nätet. På nätet kan man också ansöka om social trygghet för en annan person.

Den som sköter ärenden för en annan persons räkning måste ha fått en fullmakt för detta av den andra personen. Fullmakten ska ges i tjänsten Suomi.fi.

Då man ger en fullmakt i Suomi.fi-tjänsten sparas uppgifterna i befolkningsdatasystemets fullmaktsregister. Namnet på FPA:s ärendefullmakt är Uträtta ärenden gällande socialskyddsförmåner.

Läs mer