Moderskapspenning

Moderskapsledigheten börjar före den beräknade nedkomsten. Du blir moderskapsledig senast 30 - 50 vardagar (ca 5 - 8 veckor) före nedkomsten. Du får själv välja när du inleder ledigheten.

Moderskapspenning under moderskapsledigheten

När din moderskapsledighet inleds börjar du få moderskapspenning för 105 vardagar (ca 4 månader). Som vardagar räknas då måndag–lördag med undantag av vardagshelger.

Meddela arbertgivaren senast två månader före moderskaplsledigheten börjar. Ansök om moderskapspenning senast 2 månader före nedkomsten. Om du får lön under mammaledigheten betalar FPA moderskapspenningen till din arbetsgivare.

Vem har rätt till moderskapspenning?

För att alls få moderskapspenning ska du ha omfattats av den bosättningsbaserade sociala tryggheten i Finland minst 180 dagar strax före beräknad nedkomst. Du kan också uppfylla villkoret om du har varit försäkrad i ett annat EU- eller EES-land, i Schweiz eller Israel.

När börjar moderskapsledigheten?

Med räknaren för föräldradagpenningperioden kan du kolla för vilken tid du kan få föräldrapenning.

Till räknaren

Om ditt barn föds tidigare än 30 vardagar före beräknad nedkomst (prematur) börjar du få moderskapspenning från dagen efter barnets födelse. Du får då moderskapspenning på vanligt sätt i 105 vardagar, men den påföljande föräldrapenningperioden förlängs med lika många dagar som moderskapspenningen blev tidigarelagd.

Du blir berättigad till moderskapspenning när din graviditet har pågått i 154 dagar.

Om mamman är sjuk

Om du på grund av sjukdom inte kan sköta ditt barn kan moderskapspenningen på vissa villkor ändras till föräldrapenning, som betalas till barnets pappa. Pappan kan stanna hemma för att sköta barnet om mamman blir så sjuk att hon inte kan sköta barnet. Då betalas moderskapspenningen i form av föräldrapenning till pappan. Pappan får mammans förmån efter insjuknandes självrisktid, som är dagen för insjuknande + 9 vardagar. Föräldrapenningen beräknas enligt pappans inkoster.

Studier och arbete under mammaledigheten

Du får arbeta under mammaledigheten, men för arbetsdagarna får du då dagpenningen till minimibelopp. Söndagsarbete påverkar inte dagpenningen, eftersom den utbetalas endast för vardagar. Om du studerar på heltid och får studiepenning under mammaledigheten får du dessutom moderskapspenningen till minibelopp.

Arbete är allt förvärvsarbete, också t.ex. distansarbete i hemmet och jour- och beredskapstid. Arbete är dessutom t.ex. arbete i eget eller en familjemedlems företag, jord- och skogsbruksarbete, självständigt vetenskapligt arbete och skötsel av förtroendeuppdrag, då det anknyter till det egna arbetet eller om det sker mot arvode. Verksamhet som närståendevårdare eller familjevårdare  betraktas som förvärvsarbete.

Om du varken lyfter studiepenning eller jobbar får du moderskapspenning på vanligt sätt.

Om du börjar arbeta eller studera medan du får moderskapspenning ska du omgående meddela det till FPA. På det sättet säkrar du att du får moderskapspenningen till rätt belopp och undviker onödigt återkrav.

Om du tidigarelägger din mammaledighet och inleder den redan 31−50 vardagar före beräknad nedkomst, kan du inte arbeta eller studera och dessutom få moderskapspenning.

Efter moderskapsledigheten

Efter moderskapsledigheten kan du bli föräldraledig och få föräldrapenning. Även pappan till barnet kan bli föräldraledig eller så kan ni dela ledigheten.

Efter föräldraledigheten kan du bli vårdledig och få stöd för hemvård av barn. Du kan även börja arbeta deltid och få partiell vårdpenning.

Läs mer