Moderskapspenning

Föräldradagpenningarna förnyades – är du på rätt sida?

Den här sidan gäller din familj om

  • den beräknade tidpunkten för barnets födelse är före 4.9.2022
  • adoptivbarnet togs i vård 30.7.2022 eller tidigare.

Läs mer om föräldradagpenningar när den beräknade tidpunkten för barnets födelse är 4.9.2022 eller senare.

Obs! Du kan inte längre ansöka om moderskapspenning. I och med familjeförmånsreformen heter förmånen nu graviditetspenning.

Moderskapsledigheten börjar innan barnet föds. Du kan bli moderskapsledig 30–50 vardagar, dvs. cirka 5–8 veckor, före den beräknade tidpunkten för barnets födelse. Du får själv välja när du börjar moderskapsledigheten.

När blir jag mammaledig?

Med räknaren kan du enkelt räkna ut när din moderskapsledighet börjar och slutar. Du behöver den uppgiften när du ansöker om moderskapspenning.

Till räknaren

Moderskapspenning under moderskapsledigheten

När du inleder din moderskapsledighet börjar du få moderskapspenning från FPA. Moderskapspenning betalas för 105 vardagar, dvs. för cirka 4 månader. Som vardagar räknas måndag till lördag, med undantag för söckenhelger.

Informera arbetsgivaren om moderskapsledigheten senast 2 månader innan den börjar. Ta reda på om din arbetsgivare betalar lön för tiden med moderskapsledighet. Du behöver uppgiften när du ansöker om moderskapspenning.  Ansök om moderskapspenning senast 2 månader före den beräknade tidpunkten för barnets födelse. Om du får lön för tiden med moderskapsledighet betalar FPA moderskapspenningen till din arbetsgivare för denna tid.

Rätt till moderskapspenning

Du har rätt till moderskapspenning när graviditeten har varat i minst 154 dagar. Ett villkor är att du varit sjukförsäkrad i Finland i minst 180 dagar omedelbart före den beräknade tidpunkten för barnets födelse. I dessa dagar kan man också räkna in den tid som du varit försäkrad i ett annat EU- eller EES-land, i Schweiz, Storbritannien eller Israel. Om du flyttar till Finland från ett annat land kan du läsa mer under Flyttning till Finland.

Om ditt barn föds för tidigt börjar du få moderskapspenning från den första vardagen efter barnets födelse. Moderskapspenningen betalas på vanligt sätt i cirka 4 månader. Föräldrapenningen som betalas efter moderskapspenningen betalas däremot i sådana fall längre än normalt.

Om graviditeten avbryts, har mamman rätt till moderskapspenning, om graviditeten har pågått i över 154 dagar (22 veckor).

Olika familjekonstellationer

Andra situationer under tiden med moderskapspenning

Efter moderskapsledigheten

Efter moderskapsledigheten kan du bli föräldraledig och få föräldrapenning. Även barnets pappa kan bli föräldraledig eller så kan ni dela på ledigheten.

Efter föräldraledigheten kan du bli vårdledig och få stöd för hemvård av barn (hemvårdsstöd). Du kan också börja arbeta deltid och få flexibel vårdpenning.

Läs mer