Om ditt barn insjuknar

När ditt barn insjuknar kan du antingen anlita kommunens hälsocentral eller en privat läkare. FPA ersätter en del av arvodena för privatläkare och privattandläkare samt av undersökningar och behandlingar som läkaren ordinerat. FPA ersätter inte vård vid hälsocentralen.

FPA ersätter också läkemedel som ordinerats av läkare. Kostnader för resor till vård och undersökningar samt övernattningskostnader kan ersättas för barnet och en följeslagare.

Tillfällig vårdledighet i 4 arbetsdagar

Om ditt barn under 10 år plötsligt insjuknar har du rätt att ta tillfällig vårdledighet från arbetet i högst 4 dagar från arbetet. Den tillfälliga vårdledigheten regleras i arbetsavtalslagen. FPA betalar ingen ersättning på basis av tillfällig vårdledighet.

Specialvårdspenning för barn under 16 år

Du kan få specialvårdspenning från FPA om du är tvungen att utebli från ditt arbete för att du måste delta i ditt barns sjukhusvård eller hemvård i anslutning till sjukhusvården. För specialvårdspenning krävs ett läkarutlåtande D varav det framgår hur svår barnets sjukdom är och varför det är nödvändigt att föräldern deltar i vården. Syftet med specialvårdspenningen är att ersätta utebliven inkomst ifall du är tvungen att utebliv från ditt arbete och därför inte får lön.

Handikappbidrag för barn

Ett barn med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning kan få handikappbidrag för barn under 16 år. Barnet kan också ha möjlighet till rehabilitering.

Stöd för närståendevård från kommunen

FPA betalar inte ut stöd för närståndevård, det beviljas av kommunens social- och hälsovård. Kommunen kan bevilja stöd för närståendevård till en nära anhörig som tar hand om svårt eller långvarigt sjukt barn. Du få mer information från din hemkommun.